1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

เมลเบิร์น(MEL) ควีนส์ทาวน์(ZQN)
ควีนส์ทาวน์(ZQN) เมลเบิร์น(MEL)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB20,236
 • THB23,565

กรองตามสายการบิน

แอร์นิวซีแลนด์ 飛行機 最安値แอร์นิวซีแลนด์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,380
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ264)

  • 2022/11/0209:25
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/02 14:35
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 3h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ265)

  • 2022/11/0915:35
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 2022/11/09 17:15
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 3h 40m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน เมลเบิร์น⇔ควีนส์ทาวน์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อวาลอน จาก ควีนส์ทาวน์(ZQN) THB20,131~ เมลเบิร์น (ทัลลามารีน) จาก ควีนส์ทาวน์(ZQN) THB20,236~

แอร์นิวซีแลนด์ 飛行機 最安値แอร์นิวซีแลนด์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,200
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ264)

  • 2022/11/0209:25
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/02 14:35
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 3h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ622,NZ129)

  • 2022/11/0915:00
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 2022/11/09 20:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 7h 35m

แอร์นิวซีแลนด์ 飛行機 最安値แอร์นิวซีแลนด์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,200
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ264)

  • 2022/11/0209:25
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/02 14:35
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 3h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ630,NZ129)

  • 2022/11/0914:05
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 2022/11/09 20:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 8h 30m

แอร์นิวซีแลนด์ 飛行機 最安値แอร์นิวซีแลนด์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,427
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ264)

  • 2022/11/0209:25
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/02 14:35
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 3h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ616,NZ127)

  • 2022/11/0911:50
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 2022/11/09 17:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 8h 5m

แอร์นิวซีแลนด์ 飛行機 最安値แอร์นิวซีแลนด์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,427
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ264)

  • 2022/11/0209:25
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/02 14:35
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 3h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ612,NZ127)

  • 2022/11/0910:40
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 2022/11/09 17:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 9h 15m

แอร์นิวซีแลนด์ 飛行機 最安値แอร์นิวซีแลนด์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,236
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ264)

  • 2022/11/0209:25
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/02 14:35
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 3h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ5654,NZ211)

  • 2022/11/0916:20
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 2022/11/10 (+1) 07:45
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 17h 25m

แอร์นิวซีแลนด์ 飛行機 最安値แอร์นิวซีแลนด์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,427
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ264)

  • 2022/11/0209:25
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/02 14:35
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 3h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  แอร์นิวซีแลนด์ NZ614,NZ127)

  • 2022/11/0909:35
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 2022/11/09 17:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 10h 20m

ควอนตัสแอร์เวย์ 飛行機 最安値ควอนตัสแอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,566
 • เส้นทาง 1

  ควอนตัสแอร์เวย์ QF600,QF185)

  • 2022/11/0206:00
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/02 15:30
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 7h 30m
 • เส้นทาง 2

  ควอนตัสแอร์เวย์ QF186,QF639)

  • 2022/11/0916:25
  • ควีนส์ทาวน์ 
  • 2022/11/09 23:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 9h 10m