1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB17,737
 • THB17,928

กรองตามสายการบิน

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,738
 • เส้นทาง 1

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5013)

  • 2022/11/0809:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/08 14:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 3h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5011)

  • 2022/11/1606:00
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2022/11/16 08:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 4h 10m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน เมลเบิร์น⇔โอ๊คแลนด์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เมลเบิร์น (ทัลลามารีน) จาก โอ๊คแลนด์(AKL) THB17,737~ อวาลอน จาก โอ๊คแลนด์(AKL) THB17,928~

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,738
 • เส้นทาง 1

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5013)

  • 2022/11/0809:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/08 14:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 3h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5014)

  • 2022/11/1608:25
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2022/11/16 10:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 4h 10m
  • ไม่หยุด

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,738
 • เส้นทาง 1

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5013)

  • 2022/11/0809:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/08 14:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 3h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5063)

  • 2022/11/1615:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2022/11/16 17:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 4h 10m
  • ไม่หยุด

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,738
 • เส้นทาง 1

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5013)

  • 2022/11/0809:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/08 14:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 3h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5025)

  • 2022/11/1619:15
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2022/11/16 21:25
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 4h 10m
  • ไม่หยุด

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,738
 • เส้นทาง 1

  ควอนตัสแอร์เวย์ QF151)

  • 2022/11/0809:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/08 14:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 3h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5011)

  • 2022/11/1606:00
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2022/11/16 08:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 4h 10m
  • ไม่หยุด

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,738
 • เส้นทาง 1

  ควอนตัสแอร์เวย์ QF151)

  • 2022/11/0809:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/08 14:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 3h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5014)

  • 2022/11/1608:25
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2022/11/16 10:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 4h 10m
  • ไม่หยุด

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,738
 • เส้นทาง 1

  ควอนตัสแอร์เวย์ QF151)

  • 2022/11/0809:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/08 14:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 3h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5063)

  • 2022/11/1615:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2022/11/16 17:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 4h 10m
  • ไม่หยุด

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,738
 • เส้นทาง 1

  ควอนตัสแอร์เวย์ QF151)

  • 2022/11/0809:10
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2022/11/08 14:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 3h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK5025)

  • 2022/11/1619:15
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2022/11/16 21:25
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 4h 10m
  • ไม่หยุด