1. หน้าหลัก
  2. ยุโรป
  3. ยูเครน
  4. ลวิฟ

ภาพรวมของ ลวิฟ

ลวิฟ
ประชากร-
รหัสเมืองLWO
สายการบินยอดนิยม
  • เตอร์กิชแอร์ไลน์
  • ล็อตโปแลนด์
  • ออล นิปปอน แอร์เวย์
เวลาเที่ยวบินประมาณ 12~15 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากลวิฟ

สามารถเข้าถึงสูงสุด ลวิฟ ในเวลาประมาณ 12~15 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ ลวิฟ ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง ลวิฟ อย่างมีความหมาย