1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB17,484
 • THB15,115

กรองตามสายการบิน

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,115
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC5211,AC5904,AC7680)

  • 2021/01/3106:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/31 18:44
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 9h 39m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA4570,UA633)

  • 2021/02/0712:00
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 2021/02/07 16:19
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 7h 19m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,115
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC5211,AC5904,AC7680)

  • 2021/01/3106:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/31 18:44
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 9h 39m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA3859,UA1910)

  • 2021/02/0714:37
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 2021/02/07 20:21
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 8h 44m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,115
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC5211,AC5904,AC7680)

  • 2021/01/3106:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/31 18:44
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 9h 39m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7673,AC3327)

  • 2021/02/0714:45
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 2021/02/07 20:38
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 8h 53m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,115
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC5211,AC5904,AC7680)

  • 2021/01/3106:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/31 18:44
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 9h 39m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7673,AC5783,AC5019)

  • 2021/02/0714:45
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 2021/02/07 20:50
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 9h 5m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,115
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC5211,AC5904,AC7680)

  • 2021/01/3106:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/31 18:44
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 9h 39m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7701,AC5785,AC5936)

  • 2021/02/0708:40
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 2021/02/07 15:06
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 9h 26m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,484
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA597,UA4552)

  • 2021/01/3111:21
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/31 20:52
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 6h 31m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA4570,UA633)

  • 2021/02/0712:00
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 2021/02/07 16:19
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 7h 19m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,484
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA2437,UA3781)

  • 2021/01/3109:00
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/31 19:29
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 7h 29m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA4570,UA633)

  • 2021/02/0712:00
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 2021/02/07 16:19
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 7h 19m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,115
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC5211,AC5904,AC7680)

  • 2021/01/3106:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/31 18:44
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 9h 39m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7701,AC3326)

  • 2021/02/0708:40
  • โตรอนโตเพียร์สัน
  • 2021/02/07 16:19
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 10h 39m