1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB33,415

กรองตามสายการบิน

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB35,352
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3)

  • 2021/04/1407:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/04/15 (+1) 15:15
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 15h 40m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC4,AC1896)

  • 2021/04/2116:50
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2021/04/21 14:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 13h 40m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,081
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3)

  • 2021/04/1407:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/04/15 (+1) 15:15
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 15h 40m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC4,AC210,AC1860)

  • 2021/04/2116:50
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2021/04/21 18:34
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 17h 44m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,081
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3)

  • 2021/04/1407:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/04/15 (+1) 15:15
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 15h 40m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC4,AC212,AC1860)

  • 2021/04/2116:50
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2021/04/21 18:34
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 17h 44m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,398
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3)

  • 2021/04/1407:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/04/15 (+1) 15:15
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 15h 40m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC10,AC1860)

  • 2021/04/2116:25
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2021/04/21 18:34
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 18h 9m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB33,803
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA7,HA457)

  • 2021/04/1409:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/04/15 (+1) 19:25
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 17h 50m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA458,HA18)

  • 2021/04/2121:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/04/21 23:40
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 18h 20m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB33,486
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA17,HA821)

  • 2021/04/1401:40
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/04/15 (+1) 16:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 22h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA458,HA18)

  • 2021/04/2121:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/04/21 23:40
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 18h 20m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB39,147
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA7,HA457)

  • 2021/04/1409:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/04/15 (+1) 19:25
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 17h 50m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5391,HA18)

  • 2021/04/2121:55
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/04/21 23:40
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 17h 45m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB39,147
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA7,HA5396)

  • 2021/04/1409:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/04/15 (+1) 19:30
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 17h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA458,HA18)

  • 2021/04/2121:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2021/04/21 23:40
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 18h 20m