1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

ลาสเวกัส(LAS) ซานฟรานซิสโก(SFO)
ซานฟรานซิสโก(SFO) ลาสเวกัส(LAS)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB6,269
 • THB8,600

กรองตามสายการบิน

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,270
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1483)

  • 2021/01/2406:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/24 07:41
  • ซานฟรานซิสโก
  • 1h 36m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA394)

  • 2021/01/2818:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/28 20:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ลาสเวกัส⇔ซานฟรานซิสโก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส) จาก ซานฟรานซิสโก(SFO) THB6,269~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,600
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA501)

  • 2021/01/2406:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/24 09:50
  • ซานฟรานซิสโก
  • 3h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA256,UA2434)

  • 2021/01/2810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/28 14:13
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 3h 38m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,600
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA501)

  • 2021/01/2406:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/24 09:50
  • ซานฟรานซิสโก
  • 3h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1200,UA4743)

  • 2021/01/2819:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/28 23:50
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 4h 50m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,600
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA501)

  • 2021/01/2406:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/24 09:50
  • ซานฟรานซิสโก
  • 3h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1069,UA2434)

  • 2021/01/2808:25
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/28 14:13
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 5h 48m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,600
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA1550)

  • 2021/01/2406:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/24 12:20
  • ซานฟรานซิสโก
  • 6h 10m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA256,UA2434)

  • 2021/01/2810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/28 14:13
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 3h 38m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,600
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA1550)

  • 2021/01/2406:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/24 12:20
  • ซานฟรานซิสโก
  • 6h 10m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1200,UA4743)

  • 2021/01/2819:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/28 23:50
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 4h 50m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,600
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA1550)

  • 2021/01/2406:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/24 12:20
  • ซานฟรานซิสโก
  • 6h 10m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1069,UA2434)

  • 2021/01/2808:25
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/28 14:13
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 5h 48m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB10,404
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1861,UA1666)

  • 2021/01/2416:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/01/24 20:59
  • ซานฟรานซิสโก
  • 4h 29m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA256,UA2434)

  • 2021/01/2810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/28 14:13
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 3h 38m