1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB6,595
 • THB7,173

กรองตามสายการบิน

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,596
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA2250)

  • 2021/02/0823:25
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/02/09 (+1) 07:01
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 4h 36m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA751,UA4743)

  • 2021/02/1114:45
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/02/11 23:44
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 11h 59m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,174
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA2418)

  • 2021/02/0806:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/02/08 16:43
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 7h 33m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA275,UA4743)

  • 2021/02/1118:15
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/02/11 23:44
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 8h 29m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,174
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA2418)

  • 2021/02/0806:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/02/08 16:43
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 7h 33m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA296,UA394)

  • 2021/02/1114:40
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/02/11 20:11
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 8h 31m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,174
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA2418)

  • 2021/02/0806:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/02/08 16:43
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 7h 33m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1992,UA1910)

  • 2021/02/1115:15
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/02/11 20:54
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 8h 39m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,174
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA2418)

  • 2021/02/0806:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/02/08 16:43
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 7h 33m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA554,UA2434)

  • 2021/02/1108:45
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/02/11 14:25
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 8h 40m

บนปฏิทิน ลาสเวกัส⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส) จาก นิวยอร์ก(LGA) THB7,054~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,174
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1483,UA2244)

  • 2021/02/0806:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/02/08 17:11
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 8h 6m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA275,UA4743)

  • 2021/02/1118:15
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/02/11 23:44
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 8h 29m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,174
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1483,UA2244)

  • 2021/02/0806:05
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/02/08 17:11
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 8h 6m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA296,UA394)

  • 2021/02/1114:40
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/02/11 20:11
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 8h 31m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,174
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA5239,UA2418)

  • 2021/02/0806:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/02/08 16:43
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 7h 33m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1682,UA358)

  • 2021/02/1106:15
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/02/11 12:24
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 9h 9m