1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB4,680
 • THB6,002

กรองตามสายการบิน

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,776
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA2168)

  • 2021/10/0806:00
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/10/08 07:01
  • ลอสแอนเจลิส
  • 1h 1m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1540)

  • 2021/10/1208:15
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/10/12 09:22
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 1h 7m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ลาสเวกัส⇔ลอสแอนเจลิส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส) จาก ลอสแอนเจลิส(LAX) THB4,680~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,776
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA2168)

  • 2021/10/0806:00
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/10/08 07:01
  • ลอสแอนเจลิส
  • 1h 1m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA2365)

  • 2021/10/1215:03
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/10/12 16:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 1h 7m
  • ไม่หยุด

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,776
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA2168)

  • 2021/10/0806:00
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/10/08 07:01
  • ลอสแอนเจลิส
  • 1h 1m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA2620)

  • 2021/10/1222:52
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/10/13 (+1) 00:03
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 1h 11m
  • ไม่หยุด

ASอลาสการ์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,681
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  อลาสการ์แอร์ไลน์ AS3363)

  • 2021/10/0819:55
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/10/08 21:11
  • ลอสแอนเจลิส
  • 1h 16m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  อลาสการ์แอร์ไลน์ AS3322)

  • 2021/10/1218:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/10/12 19:15
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,776
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1488)

  • 2021/10/0813:40
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/10/08 14:48
  • ลอสแอนเจลิส
  • 1h 8m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1540)

  • 2021/10/1208:15
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/10/12 09:22
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 1h 7m
  • ไม่หยุด

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,776
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1488)

  • 2021/10/0813:40
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/10/08 14:48
  • ลอสแอนเจลิส
  • 1h 8m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA2365)

  • 2021/10/1215:03
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/10/12 16:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 1h 7m
  • ไม่หยุด

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,776
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1226)

  • 2021/10/0810:29
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/10/08 11:38
  • ลอสแอนเจลิส
  • 1h 9m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1540)

  • 2021/10/1208:15
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/10/12 09:22
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 1h 7m
  • ไม่หยุด

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB4,776
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA1226)

  • 2021/10/0810:29
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2021/10/08 11:38
  • ลอสแอนเจลิส
  • 1h 9m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA2365)

  • 2021/10/1215:03
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/10/12 16:10
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 1h 7m
  • ไม่หยุด