1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB42,125
 • THB43,485

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,126
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL622,JL45)

  • 2021/04/1307:35
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/04/13 16:15
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 15h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL46,JL637)

  • 2021/04/2219:00
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/04/23 (+1) 19:10
  • คุมะโมโตะ
  • 17h 10m

บนปฏิทิน คุมะโมโตะ⇔ปารีส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คุมะโมโตะ จาก ปารีส(CDG) THB42,125~

คุมะโมโตะ จาก ปารีส(ORY) THB45,882~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,126
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL622,JL45)

  • 2021/04/1307:35
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/04/13 16:15
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 15h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL46,JL639)

  • 2021/04/2219:00
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/04/23 (+1) 20:45
  • คุมะโมโตะ
  • 18h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,163
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL622,JL45)

  • 2021/04/1307:35
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/04/13 16:15
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 15h 40m
 • เส้นทาง 2

  บริติชแอร์เวย์ BA315,BA5,BA4633)

  • 2021/04/2214:10
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/04/23 (+1) 16:30
  • คุมะโมโตะ
  • 19h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,163
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL622,JL45)

  • 2021/04/1307:35
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/04/13 16:15
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 15h 40m
 • เส้นทาง 2

  บริติชแอร์เวย์ BA309,BA5,BA4633)

  • 2021/04/2212:10
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/04/23 (+1) 16:30
  • คุมะโมโตะ
  • 21h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB44,909
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH642,NH215)

  • 2021/04/1308:20
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/04/13 17:10
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 15h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH216,NH2417)

  • 2021/04/2220:00
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/04/23 (+1) 18:30
  • คุมะโมโตะ
  • 15h 30m

AFแอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB44,671
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL626,AF279)

  • 2021/04/1310:40
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/04/13 19:40
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 16h 0m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF162,JL625)

  • 2021/04/2210:50
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/04/23 (+1) 09:50
  • คุมะโมโตะ
  • 16h 0m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB43,486
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL622,JL47,JL6907)

  • 2021/04/1307:35
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/04/13 18:10
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 17h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL46,JL637)

  • 2021/04/2219:00
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/04/23 (+1) 19:10
  • คุมะโมโตะ
  • 17h 10m

AFแอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB44,671
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL626,AF279)

  • 2021/04/1310:40
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/04/13 19:40
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 16h 0m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF162,NH641)

  • 2021/04/2210:50
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2021/04/23 (+1) 09:55
  • คุมะโมโตะ
  • 16h 5m