1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB27,273

กรองตามสายการบิน

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,750
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5323,HA458)

  • 2021/02/1117:30
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/02/11 09:10
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 40m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL639)

  • 2021/02/1412:20
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • คุมะโมโตะ
  • 13h 35m

บนปฏิทิน คุมะโมโตะ⇔โฮโนลูลู ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คุมะโมโตะ จาก โฮโนลูลู(HNL) THB27,273~

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,750
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5323,HA458)

  • 2021/02/1117:30
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/02/11 09:10
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 40m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,HA5326)

  • 2021/02/1412:20
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • คุมะโมโตะ
  • 13h 35m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,750
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5325,HA856)

  • 2021/02/1119:55
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/02/11 11:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL639)

  • 2021/02/1412:20
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • คุมะโมโตะ
  • 13h 35m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,750
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5325,HA856)

  • 2021/02/1119:55
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/02/11 11:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,HA5326)

  • 2021/02/1412:20
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • คุมะโมโตะ
  • 13h 35m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,273
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH646,UA902)

  • 2021/02/1112:25
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/02/11 06:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 13h 20m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA903,NH649)

  • 2021/02/1411:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/02/15 (+1) 20:45
  • คุมะโมโตะ
  • 14h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,049
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2418,NH182)

  • 2021/02/1116:30
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/02/11 09:20
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA903,NH649)

  • 2021/02/1411:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/02/15 (+1) 20:45
  • คุมะโมโตะ
  • 14h 40m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,303
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH648,UA7984)

  • 2021/02/1117:45
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/02/11 10:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 20m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA903,NH649)

  • 2021/02/1411:05
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/02/15 (+1) 20:45
  • คุมะโมโตะ
  • 14h 40m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,750
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5321,HA864)

  • 2021/02/1115:25
  • คุมะโมโตะ
  • 2021/02/11 07:55
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 30m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL639)

  • 2021/02/1412:20
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • คุมะโมโตะ
  • 13h 35m