1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB19,517
 • THB13,847

กรองตามสายการบิน

BRอีวีเอแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,517
 • เส้นทาง 1

  อีวีเอแอร์ BR157)

  • 2021/04/1819:30
  • โคมัทสึ
  • 2021/04/18 21:50
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 3h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  อีวีเอแอร์ BR158)

  • 2021/04/2014:40
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/04/20 18:30
  • โคมัทสึ
  • 2h 50m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน โคมัทสึ⇔ไทเป ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โคมัทสึ จาก ไทเป(TPE) THB13,847~

โคมัทสึ จาก ไทเป(TSA) THB16,989~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,JL99)

  • 2021/04/1814:50
  • โคมัทสึ
  • 2021/04/18 20:55
  • ไทเป ซงชาน
  • 7h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL98,JL193)

  • 2021/04/2014:20
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/04/20 21:45
  • โคมัทสึ
  • 6h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,JL99)

  • 2021/04/1814:50
  • โคมัทสึ
  • 2021/04/18 20:55
  • ไทเป ซงชาน
  • 7h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL802,JL191)

  • 2021/04/2010:00
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/04/20 19:10
  • โคมัทสึ
  • 8h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,JL99)

  • 2021/04/1814:50
  • โคมัทสึ
  • 2021/04/18 20:55
  • ไทเป ซงชาน
  • 7h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL96,JL189)

  • 2021/04/2009:10
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/04/20 17:15
  • โคมัทสึ
  • 7h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,692
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,JL99)

  • 2021/04/1814:50
  • โคมัทสึ
  • 2021/04/18 20:55
  • ไทเป ซงชาน
  • 7h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL804,JL193)

  • 2021/04/2012:50
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/04/20 21:45
  • โคมัทสึ
  • 7h 55m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,847
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE776,KE693)

  • 2021/04/1810:45
  • โคมัทสึ
  • 2021/04/18 17:40
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 7h 55m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE694,KE775)

  • 2021/04/2018:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/04/21 (+1) 10:10
  • โคมัทสึ
  • 14h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,JL99)

  • 2021/04/1814:50
  • โคมัทสึ
  • 2021/04/18 20:55
  • ไทเป ซงชาน
  • 7h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL96,JL191)

  • 2021/04/2009:10
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/04/20 19:10
  • โคมัทสึ
  • 9h 0m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,JL99)

  • 2021/04/1814:50
  • โคมัทสึ
  • 2021/04/18 20:55
  • ไทเป ซงชาน
  • 7h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL802,JL193)

  • 2021/04/2010:00
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/04/20 21:45
  • โคมัทสึ
  • 10h 45m