1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB20,481

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,482
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL192,JL35)

  • 2021/02/1020:10
  • โคมัทสึ
  • 2021/02/11 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL183)

  • 2021/02/1322:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/02/14 (+1) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 9h 20m

บนปฏิทิน โคมัทสึ⇔สิงคโปร์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โคมัทสึ จาก สิงคโปร์(SIN) THB20,481~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,482
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL192,JL35)

  • 2021/02/1020:10
  • โคมัทสึ
  • 2021/02/11 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL185)

  • 2021/02/1322:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/02/14 (+1) 10:35
  • โคมัทสึ
  • 11h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,482
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL190,JL35)

  • 2021/02/1017:50
  • โคมัทสึ
  • 2021/02/11 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 13h 55m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL183)

  • 2021/02/1322:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/02/14 (+1) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 9h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,496
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL186,JL711)

  • 2021/02/1011:15
  • โคมัทสึ
  • 2021/02/11 (+1) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 14h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL183)

  • 2021/02/1322:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/02/14 (+1) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 9h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,482
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL190,JL35)

  • 2021/02/1017:50
  • โคมัทสึ
  • 2021/02/11 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 13h 55m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL185)

  • 2021/02/1322:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/02/14 (+1) 10:35
  • โคมัทสึ
  • 11h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,482
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL192,JL35)

  • 2021/02/1020:10
  • โคมัทสึ
  • 2021/02/11 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL38,JL189)

  • 2021/02/1302:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/02/13 17:05
  • โคมัทสึ
  • 13h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,496
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL184,JL711)

  • 2021/02/1009:25
  • โคมัทสึ
  • 2021/02/11 (+1) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 25m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL183)

  • 2021/02/1322:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/02/14 (+1) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 9h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,496
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL186,JL711)

  • 2021/02/1011:15
  • โคมัทสึ
  • 2021/02/11 (+1) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 14h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL185)

  • 2021/02/1322:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/02/14 (+1) 10:35
  • โคมัทสึ
  • 11h 10m