1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB14,647
 • THB16,912

กรองตามสายการบิน

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,648
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE776)

  • 2021/06/0912:00
  • โคมัทสึ
  • 2021/06/09 13:55
  • อินชอน
  • 1h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE775)

  • 2021/06/1809:05
  • อินชอน
  • 2021/06/18 10:50
  • โคมัทสึ
  • 1h 45m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน โคมัทสึ⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โคมัทสึ จาก โซล(ICN) THB14,653~

โคมัทสึ จาก โซล(GMP) THB15,280~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,840
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5229)

  • 2021/06/0912:00
  • โคมัทสึ
  • 2021/06/09 13:55
  • อินชอน
  • 1h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5228)

  • 2021/06/1809:05
  • อินชอน
  • 2021/06/18 10:50
  • โคมัทสึ
  • 1h 45m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,986
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5229)

  • 2021/06/0912:00
  • โคมัทสึ
  • 2021/06/09 13:55
  • อินชอน
  • 1h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL187)

  • 2021/06/1807:55
  • กิมโป
  • 2021/06/18 14:05
  • โคมัทสึ
  • 6h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,583
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5229)

  • 2021/06/0912:00
  • โคมัทสึ
  • 2021/06/09 13:55
  • อินชอน
  • 1h 55m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL92,JL189)

  • 2021/06/1812:05
  • กิมโป
  • 2021/06/18 17:20
  • โคมัทสึ
  • 5h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,765
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL186,JL93)

  • 2021/06/0911:20
  • โคมัทสึ
  • 2021/06/09 18:00
  • กิมโป
  • 6h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5228)

  • 2021/06/1809:05
  • อินชอน
  • 2021/06/18 10:50
  • โคมัทสึ
  • 1h 45m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,913
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL186,JL93)

  • 2021/06/0911:20
  • โคมัทสึ
  • 2021/06/09 18:00
  • กิมโป
  • 6h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL187)

  • 2021/06/1807:55
  • กิมโป
  • 2021/06/18 14:05
  • โคมัทสึ
  • 6h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,765
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,JL95)

  • 2021/06/0914:55
  • โคมัทสึ
  • 2021/06/09 22:00
  • กิมโป
  • 7h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5228)

  • 2021/06/1809:05
  • อินชอน
  • 2021/06/18 10:50
  • โคมัทสึ
  • 1h 45m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,913
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,JL95)

  • 2021/06/0914:55
  • โคมัทสึ
  • 2021/06/09 22:00
  • กิมโป
  • 7h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL187)

  • 2021/06/1807:55
  • กิมโป
  • 2021/06/18 14:05
  • โคมัทสึ
  • 6h 10m