1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB30,828
 • THB100,795

กรองตามสายการบิน

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,828
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL190,QR807,QR39)

  • 2020/12/1317:50
  • โคมัทสึ
  • 2020/12/14 (+1) 13:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 27h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,JL183)

  • 2020/12/1915:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/12/21 (+2) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 33h 40m

บนปฏิทิน โคมัทสึ⇔ปารีส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โคมัทสึ จาก ปารีส(CDG) THB29,345~

โคมัทสึ จาก ปารีส(ORY) THB47,886~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,950
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL190,QR807,QR39)

  • 2020/12/1317:50
  • โคมัทสึ
  • 2020/12/14 (+1) 13:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 27h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,QR6061)

  • 2020/12/1915:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/12/21 (+2) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 33h 40m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,950
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6826,QR807,QR39)

  • 2020/12/1317:50
  • โคมัทสึ
  • 2020/12/14 (+1) 13:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 27h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,JL183)

  • 2020/12/1915:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/12/21 (+2) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 33h 40m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,073
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6826,QR807,QR39)

  • 2020/12/1317:50
  • โคมัทสึ
  • 2020/12/14 (+1) 13:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 27h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,QR6061)

  • 2020/12/1915:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/12/21 (+2) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 33h 40m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,828
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL190,QR807,QR39)

  • 2020/12/1317:50
  • โคมัทสึ
  • 2020/12/14 (+1) 13:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 27h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,JL185)

  • 2020/12/1915:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/12/21 (+2) 10:35
  • โคมัทสึ
  • 35h 30m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,950
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6826,QR807,QR39)

  • 2020/12/1317:50
  • โคมัทสึ
  • 2020/12/14 (+1) 13:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 27h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,JL185)

  • 2020/12/1915:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/12/21 (+2) 10:35
  • โคมัทสึ
  • 35h 30m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,828
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,QR807,QR39)

  • 2020/12/1314:40
  • โคมัทสึ
  • 2020/12/14 (+1) 13:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 30h 25m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,JL183)

  • 2020/12/1915:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/12/21 (+2) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 33h 40m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,950
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL188,QR807,QR39)

  • 2020/12/1314:40
  • โคมัทสึ
  • 2020/12/14 (+1) 13:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 30h 25m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,QR6061)

  • 2020/12/1915:05
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/12/21 (+2) 08:45
  • โคมัทสึ
  • 33h 40m