1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB19,093

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,992
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3882,NH823)

  • 2020/11/1913:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/19 22:05
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 9h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH854,NH3893)

  • 2020/11/2416:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/24 23:45
  • คิตะคิวชู
  • 5h 55m

บนปฏิทิน คิตะคิวชู⇔ไทเป ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คิตะคิวชู จาก ไทเป(TPE) THB19,090~

คิตะคิวชู จาก ไทเป(TSA) THB19,989~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,876
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3876,NH853)

  • 2020/11/1909:00
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/19 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH854,NH3893)

  • 2020/11/2416:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/24 23:45
  • คิตะคิวชู
  • 5h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,094
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3882,NH823)

  • 2020/11/1913:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/19 22:05
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 9h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH824,NH3887)

  • 2020/11/2410:00
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/11/24 20:25
  • คิตะคิวชู
  • 9h 25m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,876
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3874,NH853)

  • 2020/11/1908:00
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/19 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 8h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH854,NH3893)

  • 2020/11/2416:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/24 23:45
  • คิตะคิวชู
  • 5h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,977
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3876,NH853)

  • 2020/11/1909:00
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/19 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH824,NH3887)

  • 2020/11/2410:00
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/11/24 20:25
  • คิตะคิวชู
  • 9h 25m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,992
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3880,NH823)

  • 2020/11/1911:45
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/19 22:05
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 11h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH854,NH3893)

  • 2020/11/2416:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/24 23:45
  • คิตะคิวชู
  • 5h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,876
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3872,NH853)

  • 2020/11/1907:00
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/19 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH854,NH3893)

  • 2020/11/2416:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/24 23:45
  • คิตะคิวชู
  • 5h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,977
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3874,NH853)

  • 2020/11/1908:00
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/19 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 8h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH824,NH3887)

  • 2020/11/2410:00
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/11/24 20:25
  • คิตะคิวชู
  • 9h 25m