1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB25,598

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,599
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3890,NH6971)

  • 2020/10/1619:30
  • คิตะคิวชู
  • 2020/10/17 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH3885)

  • 2020/10/1809:00
  • อินชอน
  • 2020/10/18 18:50
  • คิตะคิวชู
  • 9h 50m

บนปฏิทิน คิตะคิวชู⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คิตะคิวชู จาก โซล(GMP) THB15,364~

คิตะคิวชู จาก โซล(ICN) THB16,622~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,599
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3890,NH6971)

  • 2020/10/1619:30
  • คิตะคิวชู
  • 2020/10/17 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH3887)

  • 2020/10/1809:00
  • อินชอน
  • 2020/10/18 20:30
  • คิตะคิวชู
  • 11h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,599
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3888,NH6971)

  • 2020/10/1617:45
  • คิตะคิวชู
  • 2020/10/17 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 22h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH3885)

  • 2020/10/1809:00
  • อินชอน
  • 2020/10/18 18:50
  • คิตะคิวชู
  • 9h 50m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,599
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3886,NH6971)

  • 2020/10/1616:30
  • คิตะคิวชู
  • 2020/10/17 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 23h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH3885)

  • 2020/10/1809:00
  • อินชอน
  • 2020/10/18 18:50
  • คิตะคิวชู
  • 9h 50m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,599
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3888,NH6971)

  • 2020/10/1617:45
  • คิตะคิวชู
  • 2020/10/17 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 22h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH3887)

  • 2020/10/1809:00
  • อินชอน
  • 2020/10/18 20:30
  • คิตะคิวชู
  • 11h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,599
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3890,NH6971)

  • 2020/10/1619:30
  • คิตะคิวชู
  • 2020/10/17 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH3891)

  • 2020/10/1809:00
  • อินชอน
  • 2020/10/18 22:40
  • คิตะคิวชู
  • 13h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,599
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3886,NH6971)

  • 2020/10/1616:30
  • คิตะคิวชู
  • 2020/10/17 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 23h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH3887)

  • 2020/10/1809:00
  • อินชอน
  • 2020/10/18 20:30
  • คิตะคิวชู
  • 11h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,599
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3888,NH6971)

  • 2020/10/1617:45
  • คิตะคิวชู
  • 2020/10/17 (+1) 15:50
  • อินชอน
  • 22h 5m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6972,NH3891)

  • 2020/10/1809:00
  • อินชอน
  • 2020/10/18 22:40
  • คิตะคิวชู
  • 13h 40m