1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

คิตะคิวชู(KKJ) ซานฟรานซิสโก(SFO)
ซานฟรานซิสโก(SFO) คิตะคิวชู(KKJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB42,266
 • THB42,431

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,267
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL374,JL58)

  • 2020/11/2010:35
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/20 10:20
  • ซานฟรานซิสโก
  • 16h 45m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7555,JL7015,JL373)

  • 2020/11/2414:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2020/11/26 (+2) 09:50
  • คิตะคิวชู
  • 26h 20m

บนปฏิทิน คิตะคิวชู⇔ซานฟรานซิสโก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คิตะคิวชู จาก ซานฟรานซิสโก(SFO) THB42,266~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,267
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL374,JL58)

  • 2020/11/2010:35
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/20 10:20
  • ซานฟรานซิสโก
  • 16h 45m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7555,JL7015,JL375)

  • 2020/11/2414:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2020/11/26 (+2) 15:55
  • คิตะคิวชู
  • 32h 25m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,270
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3874,UA7950)

  • 2020/11/2008:00
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/20 09:15
  • ซานฟรานซิสโก
  • 18h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA875,NH3885)

  • 2020/11/2410:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2020/11/25 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 15h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,300
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3874,NH8)

  • 2020/11/2008:00
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/20 09:15
  • ซานฟรานซิสโก
  • 18h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA875,NH3885)

  • 2020/11/2410:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2020/11/25 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 15h 20m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,300
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3874,UA7950)

  • 2020/11/2008:00
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/20 09:15
  • ซานฟรานซิสโก
  • 18h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7011,NH3885)

  • 2020/11/2410:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2020/11/25 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 15h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,330
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3874,NH8)

  • 2020/11/2008:00
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/20 09:15
  • ซานฟรานซิสโก
  • 18h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7011,NH3885)

  • 2020/11/2410:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2020/11/25 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 15h 20m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,366
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3880,UA7950)

  • 2020/11/2011:45
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/20 09:15
  • ซานฟรานซิสโก
  • 14h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA875,NH3885)

  • 2020/11/2410:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2020/11/25 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 15h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB51,396
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3880,NH8)

  • 2020/11/2011:45
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/20 09:15
  • ซานฟรานซิสโก
  • 14h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA875,NH3885)

  • 2020/11/2410:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2020/11/25 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 15h 20m