1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB53,178
 • THB43,774

กรองตามสายการบิน

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB53,194
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3880,UA7927)

  • 2020/11/1111:45
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 15:10
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 17h 25m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA131,NH3885)

  • 2020/11/1810:50
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/11/19 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 18h 5m

บนปฏิทิน คิตะคิวชู⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คิตะคิวชู จาก นิวยอร์ก(LGA) THB21,312~

คิตะคิวชู จาก นิวยอร์ก(JFK) THB43,774~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB53,179
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3882,UA130)

  • 2020/11/1113:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 17:20
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA131,NH3885)

  • 2020/11/1810:50
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/11/19 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 18h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB53,209
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3882,NH7544)

  • 2020/11/1113:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 17:20
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA131,NH3885)

  • 2020/11/1810:50
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/11/19 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 18h 5m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB53,209
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3882,UA130)

  • 2020/11/1113:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 17:20
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7545,NH3885)

  • 2020/11/1810:50
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/11/19 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 18h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB53,239
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3882,NH7544)

  • 2020/11/1113:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 17:20
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7545,NH3885)

  • 2020/11/1810:50
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/11/19 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 18h 5m

บนปฏิทิน คิตะคิวชู⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คิตะคิวชู จาก นิวยอร์ก(EWR) THB45,161~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB53,194
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3880,UA78)

  • 2020/11/1111:45
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 16:25
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 18h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA131,NH3885)

  • 2020/11/1810:50
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/11/19 (+1) 18:55
  • คิตะคิวชู
  • 18h 5m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB53,179
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3882,UA130)

  • 2020/11/1113:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 17:20
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA79,NH3887)

  • 2020/11/1811:00
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/11/19 (+1) 20:25
  • คิตะคิวชู
  • 19h 25m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB53,209
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3882,NH7544)

  • 2020/11/1113:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 17:20
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA79,NH3887)

  • 2020/11/1811:00
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/11/19 (+1) 20:25
  • คิตะคิวชู
  • 19h 25m