1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

คิตะคิวชู(KKJ) ลอสแอนเจลิส(LAX)
ลอสแอนเจลิส(LAX) คิตะคิวชู(KKJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB38,480
 • THB41,633

กรองตามสายการบิน

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,AA26)

  • 2020/11/1116:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 45m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,JL377)

  • 2020/11/1810:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/11/19 (+1) 20:25
  • คิตะคิวชู
  • 17h 5m

บนปฏิทิน คิตะคิวชู⇔ลอสแอนเจลิส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คิตะคิวชู จาก ลอสแอนเจลิส(LAX) THB38,480~

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,AA26)

  • 2020/11/1116:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 45m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL373)

  • 2020/11/1800:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/11/19 (+1) 12:00
  • คิตะคิวชู
  • 18h 5m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,AA26)

  • 2020/11/1116:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 45m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,JL379)

  • 2020/11/1810:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/11/19 (+1) 22:10
  • คิตะคิวชู
  • 18h 50m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL370,AA170)

  • 2020/11/1106:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 16h 5m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,JL377)

  • 2020/11/1810:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/11/19 (+1) 20:25
  • คิตะคิวชู
  • 17h 5m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL370,AA170)

  • 2020/11/1106:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 16h 5m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL373)

  • 2020/11/1800:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/11/19 (+1) 12:00
  • คิตะคิวชู
  • 18h 5m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,043
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,AA26)

  • 2020/11/1116:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 45m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7017,JL377)

  • 2020/11/1810:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/11/19 (+1) 20:25
  • คิตะคิวชู
  • 17h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,043
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,JL7018)

  • 2020/11/1116:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 45m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,JL377)

  • 2020/11/1810:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/11/19 (+1) 20:25
  • คิตะคิวชู
  • 17h 5m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB39,954
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,AA26)

  • 2020/11/1116:50
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/11 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 45m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA8407,JL379)

  • 2020/11/1811:50
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/11/19 (+1) 22:10
  • คิตะคิวชู
  • 17h 20m