1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB27,420

กรองตามสายการบิน

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,903
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5174,HA864)

  • 2020/11/2816:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/28 08:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL379)

  • 2020/12/0212:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/03 (+1) 22:15
  • คิตะคิวชู
  • 14h 30m

บนปฏิทิน คิตะคิวชู⇔โฮโนลูลู ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คิตะคิวชู จาก โฮโนลูลู(HNL) THB27,420~

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,903
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,HA864)

  • 2020/11/2816:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/28 08:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,HA5177)

  • 2020/12/0212:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/03 (+1) 22:15
  • คิตะคิวชู
  • 14h 30m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,903
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,HA864)

  • 2020/11/2816:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/28 08:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL379)

  • 2020/12/0212:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/03 (+1) 22:15
  • คิตะคิวชู
  • 14h 30m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,903
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5174,HA864)

  • 2020/11/2816:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/28 08:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,HA5177)

  • 2020/12/0212:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/03 (+1) 22:15
  • คิตะคิวชู
  • 14h 30m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,903
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5174,HA458)

  • 2020/11/2816:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/28 09:30
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL379)

  • 2020/12/0212:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/03 (+1) 22:15
  • คิตะคิวชู
  • 14h 30m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,903
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,HA458)

  • 2020/11/2816:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/28 09:30
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,HA5177)

  • 2020/12/0212:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/03 (+1) 22:15
  • คิตะคิวชู
  • 14h 30m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,903
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,HA458)

  • 2020/11/2816:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/28 09:30
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL379)

  • 2020/12/0212:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/03 (+1) 22:15
  • คิตะคิวชู
  • 14h 30m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,903
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5174,HA458)

  • 2020/11/2816:40
  • คิตะคิวชู
  • 2020/11/28 09:30
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,HA5177)

  • 2020/12/0212:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/03 (+1) 22:15
  • คิตะคิวชู
  • 14h 30m