1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB20,066
 • THB82,739

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,067
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL378,JL941)

  • 2021/05/0520:55
  • คิตะคิวชู
  • 2021/05/06 (+1) 14:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 16h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL942,JL373)

  • 2021/05/1016:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/05/11 (+1) 09:40
  • คิตะคิวชู
  • 18h 15m

บนปฏิทิน คิตะคิวชู⇔กวม ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คิตะคิวชู จาก กวม(GUM) THB20,066~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,815
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,JL941)

  • 2021/05/0516:55
  • คิตะคิวชู
  • 2021/05/06 (+1) 14:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL942,JL373)

  • 2021/05/1016:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/05/11 (+1) 09:40
  • คิตะคิวชู
  • 18h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,067
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL378,JL941)

  • 2021/05/0520:55
  • คิตะคิวชู
  • 2021/05/06 (+1) 14:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 16h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL942,JL375)

  • 2021/05/1016:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/05/11 (+1) 16:00
  • คิตะคิวชู
  • 24h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,067
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL378,JL941)

  • 2021/05/0520:55
  • คิตะคิวชู
  • 2021/05/06 (+1) 14:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 16h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL942,JL377)

  • 2021/05/1016:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/05/11 (+1) 20:00
  • คิตะคิวชู
  • 28h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,067
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL374,JL941)

  • 2021/05/0510:25
  • คิตะคิวชู
  • 2021/05/06 (+1) 14:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 26h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL942,JL373)

  • 2021/05/1016:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/05/11 (+1) 09:40
  • คิตะคิวชู
  • 18h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,815
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,JL941)

  • 2021/05/0516:55
  • คิตะคิวชู
  • 2021/05/06 (+1) 14:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL942,JL375)

  • 2021/05/1016:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/05/11 (+1) 16:00
  • คิตะคิวชู
  • 24h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,815
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL376,JL941)

  • 2021/05/0516:55
  • คิตะคิวชู
  • 2021/05/06 (+1) 14:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL942,JL377)

  • 2021/05/1016:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/05/11 (+1) 20:00
  • คิตะคิวชู
  • 28h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,067
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL374,JL941)

  • 2021/05/0510:25
  • คิตะคิวชู
  • 2021/05/06 (+1) 14:15
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 26h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL942,JL375)

  • 2021/05/1016:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/05/11 (+1) 16:00
  • คิตะคิวชู
  • 24h 35m