1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB14,607
 • THB9,378

กรองตามสายการบิน

CIไชนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,608
 • เส้นทาง 1

  ไชนาแอร์ไลน์ CI119)

  • 2021/03/1212:00
  • คาโกชิม่า
  • 2021/03/12 13:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไชนาแอร์ไลน์ CI118)

  • 2021/03/1408:10
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/14 11:00
  • คาโกชิม่า
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน คาโกชิม่า⇔ไทเป ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คาโกชิม่า จาก ไทเป(TPE) THB9,378~

คาโกชิม่า จาก ไทเป(TSA) THB16,029~

HXฮ่องกงแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB9,379
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX671,HX252)

  • 2021/03/1218:00
  • คาโกชิม่า
  • 2021/03/13 (+1) 10:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 17h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX285,HX670)

  • 2021/03/1408:00
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/14 15:10
  • คาโกชิม่า
  • 6h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,976
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5131)

  • 2021/03/1212:00
  • คาโกชิม่า
  • 2021/03/12 13:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5132)

  • 2021/03/1408:10
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/14 11:00
  • คาโกชิม่า
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,565
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5131)

  • 2021/03/1212:00
  • คาโกชิม่า
  • 2021/03/12 13:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL96,JL651)

  • 2021/03/1409:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/03/14 17:45
  • คาโกชิม่า
  • 7h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,145
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL646,JL809)

  • 2021/03/1212:55
  • คาโกชิม่า
  • 2021/03/12 21:15
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 9h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL814,JL2411)

  • 2021/03/1408:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/14 17:25
  • คาโกชิม่า
  • 7h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,268
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2406,JL815)

  • 2021/03/1212:35
  • คาโกชิม่า
  • 2021/03/12 21:45
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 10h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL814,JL2411)

  • 2021/03/1408:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/14 17:25
  • คาโกชิม่า
  • 7h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,145
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL646,JL809)

  • 2021/03/1212:55
  • คาโกชิม่า
  • 2021/03/12 21:15
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 9h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL814,JL2415)

  • 2021/03/1408:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/14 18:35
  • คาโกชิม่า
  • 8h 40m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,154
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL646,JL809)

  • 2021/03/1212:55
  • คาโกชิม่า
  • 2021/03/12 21:15
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 9h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL802,JL653)

  • 2021/03/1410:00
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/14 20:00
  • คาโกชิม่า
  • 9h 0m