1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

คาโกชิม่า(KOJ) ซานฟรานซิสโก(SFO)
ซานฟรานซิสโก(SFO) คาโกชิม่า(KOJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB45,200
 • THB45,244

กรองตามสายการบิน

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB45,742
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH546,UA34)

  • 2021/01/0111:30
  • คาโกชิม่า
  • 2021/01/01 11:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA875,NH627)

  • 2021/01/0810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/09 (+1) 18:40
  • คาโกชิม่า
  • 15h 5m

บนปฏิทิน คาโกชิม่า⇔ซานฟรานซิสโก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คาโกชิม่า จาก ซานฟรานซิสโก(SFO) THB45,200~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB45,772
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH546,NH7070)

  • 2021/01/0111:30
  • คาโกชิม่า
  • 2021/01/01 11:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA875,NH627)

  • 2021/01/0810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/09 (+1) 18:40
  • คาโกชิม่า
  • 15h 5m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB45,772
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH546,UA34)

  • 2021/01/0111:30
  • คาโกชิม่า
  • 2021/01/01 11:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7011,NH627)

  • 2021/01/0810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/09 (+1) 18:40
  • คาโกชิม่า
  • 15h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB45,802
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH546,NH7070)

  • 2021/01/0111:30
  • คาโกชิม่า
  • 2021/01/01 11:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7011,NH627)

  • 2021/01/0810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/09 (+1) 18:40
  • คาโกชิม่า
  • 15h 5m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB45,605
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH620,UA876)

  • 2021/01/0108:10
  • คาโกชิม่า
  • 2021/01/01 08:40
  • ซานฟรานซิสโก
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA875,NH627)

  • 2021/01/0810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/09 (+1) 18:40
  • คาโกชิม่า
  • 15h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB45,635
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH620,NH7010)

  • 2021/01/0108:10
  • คาโกชิม่า
  • 2021/01/01 08:40
  • ซานฟรานซิสโก
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA875,NH627)

  • 2021/01/0810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/09 (+1) 18:40
  • คาโกชิม่า
  • 15h 5m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB45,635
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH620,UA876)

  • 2021/01/0108:10
  • คาโกชิม่า
  • 2021/01/01 08:40
  • ซานฟรานซิสโก
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7011,NH627)

  • 2021/01/0810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/09 (+1) 18:40
  • คาโกชิม่า
  • 15h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB45,665
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH620,NH7010)

  • 2021/01/0108:10
  • คาโกชิม่า
  • 2021/01/01 08:40
  • ซานฟรานซิสโก
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7011,NH627)

  • 2021/01/0810:35
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/01/09 (+1) 18:40
  • คาโกชิม่า
  • 15h 5m