1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB43,425
 • THB30,309

กรองตามสายการบิน

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,310
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6809,QR807,QR39)

  • 2020/10/1516:25
  • คาโกชิม่า
  • 2020/10/16 (+1) 13:40
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 28h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,JL641)

  • 2020/10/2015:40
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/10/22 (+2) 08:15
  • คาโกชิม่า
  • 33h 35m

บนปฏิทิน คาโกชิม่า⇔ปารีส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คาโกชิม่า จาก ปารีส(CDG) THB30,309~

คาโกชิม่า จาก ปารีส(ORY) THB43,556~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,438
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6809,QR807,QR39)

  • 2020/10/1516:25
  • คาโกชิม่า
  • 2020/10/16 (+1) 13:40
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 28h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,QR6035)

  • 2020/10/2015:40
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/10/22 (+2) 08:15
  • คาโกชิม่า
  • 33h 35m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,310
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6809,QR807,QR39)

  • 2020/10/1516:25
  • คาโกชิม่า
  • 2020/10/16 (+1) 13:40
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 28h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR40,QR806,JL643)

  • 2020/10/2015:40
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/10/22 (+2) 10:00
  • คาโกชิม่า
  • 35h 20m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,438
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6809,QR807,QR39)

  • 2020/10/1516:25
  • คาโกชิม่า
  • 2020/10/16 (+1) 13:40
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 28h 15m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR42,QR806,QR6035)

  • 2020/10/2009:10
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/10/22 (+2) 08:15
  • คาโกชิม่า
  • 40h 5m

EKเอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,992
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH548,EK317,EK73)

  • 2020/10/1513:40
  • คาโกชิม่า
  • 2020/10/16 (+1) 13:30
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 30h 50m
 • เส้นทาง 2

  เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK74,EK318,NH621)

  • 2020/10/2015:35
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/10/22 (+2) 10:25
  • คาโกชิม่า
  • 35h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB43,425
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL654,JL45)

  • 2020/10/1520:40
  • คาโกชิม่า
  • 2020/10/16 (+1) 16:15
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 26h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL46,JL651)

  • 2020/10/2019:00
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/10/21 (+1) 17:30
  • คาโกชิม่า
  • 15h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB43,425
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL652,JL45)

  • 2020/10/1518:40
  • คาโกชิม่า
  • 2020/10/16 (+1) 16:15
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 28h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL46,JL651)

  • 2020/10/2019:00
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/10/21 (+1) 17:30
  • คาโกชิม่า
  • 15h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB43,425
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL654,JL45)

  • 2020/10/1520:40
  • คาโกชิม่า
  • 2020/10/16 (+1) 16:15
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 26h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL46,JL653)

  • 2020/10/2019:00
  • ปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  • 2020/10/21 (+1) 19:45
  • คาโกชิม่า
  • 17h 45m