1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

คาโกชิม่า(KOJ) ลอสแอนเจลิส(LAX)
ลอสแอนเจลิส(LAX) คาโกชิม่า(KOJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB46,084

กรองตามสายการบิน

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,084
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL642,AA170)

  • 2020/08/2509:00
  • คาโกชิม่า
  • 2020/08/25 06:00
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL641)

  • 2020/08/3001:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/08/31 (+1) 08:10
  • คาโกชิม่า
  • 14h 35m

บนปฏิทิน คาโกชิม่า⇔ลอสแอนเจลิส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

คาโกชิม่า จาก ลอสแอนเจลิส(LAX) THB27,772~

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,173
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL642,AA170)

  • 2020/08/2509:00
  • คาโกชิม่า
  • 2020/08/25 06:00
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL641)

  • 2020/08/3001:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/08/31 (+1) 08:10
  • คาโกชิม่า
  • 14h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,173
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL642,JL7016)

  • 2020/08/2509:00
  • คาโกชิม่า
  • 2020/08/25 06:00
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL641)

  • 2020/08/3001:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/08/31 (+1) 08:10
  • คาโกชิม่า
  • 14h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,261
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL642,JL7016)

  • 2020/08/2509:00
  • คาโกชิม่า
  • 2020/08/25 06:00
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL641)

  • 2020/08/3001:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/08/31 (+1) 08:10
  • คาโกชิม่า
  • 14h 35m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,084
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL642,AA170)

  • 2020/08/2509:00
  • คาโกชิม่า
  • 2020/08/25 06:00
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL643)

  • 2020/08/3001:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/08/31 (+1) 09:50
  • คาโกชิม่า
  • 16h 15m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,173
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL642,AA170)

  • 2020/08/2509:00
  • คาโกชิม่า
  • 2020/08/25 06:00
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL643)

  • 2020/08/3001:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/08/31 (+1) 09:50
  • คาโกชิม่า
  • 16h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,173
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL642,JL7016)

  • 2020/08/2509:00
  • คาโกชิม่า
  • 2020/08/25 06:00
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL643)

  • 2020/08/3001:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/08/31 (+1) 09:50
  • คาโกชิม่า
  • 16h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,261
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL642,JL7016)

  • 2020/08/2509:00
  • คาโกชิม่า
  • 2020/08/25 06:00
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL643)

  • 2020/08/3001:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/08/31 (+1) 09:50
  • คาโกชิม่า
  • 16h 15m