ข้อกำหนดด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวที่จัดโดยตัวแทน ข้อตกลงสำหรับการท่องเที่ยวที่จัดโดยตัวแทน [pdf]
การท่องเที่ยวที่จัดโดยบริษัทตัวแทน ข้อตกลงสำหรับการท่องเที่ยวที่จัดโดยบริษัทตัวแทน [pdf]
ระเบียบการชดเชยพิเศษ ระเบียบการชดเชยพิเศษ [pdf]

รายการค่าธรรมเนียมการให้บริการของตัวแทนจัดการท่องเที่ยว

ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม (ในประเทศ - ภายในญี่ปุ่น) รายการค่าธรรมเนียมการให้บริการของตัวแทนจัดการท่องเที่ยว (ในประเทศ - ภายในญี่ปุ่น) [pdf]
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม (ระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ) รายการค่าธรรมเนียมการให้บริการของตัวแทนจัดการท่องเที่ยว (ระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ) [pdf]

เงื่อนไขการท่องเที่ยว

เงื่อนไขการท่องเที่ยว (ในประเทศ - ภายในญี่ปุ่น) เงื่อนไขการท่องเที่ยว (ในประเทศ - ภายในญี่ปุ่น) [pdf]
เงื่อนไขการท่องเที่ยว (ระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ) เงื่อนไขการท่องเที่ยว (ระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ) [pdf]
ใบยินยอมของผู้ปกครองสำหรับผู้เยาว์ ใบยินยอมของผู้ปกครองสำหรับผู้เยาว์ [pdf]