วิธีการชำระเงิน -  เที่ยวบินระหว่างประเทศ

・การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 • VISA
 • MasterCard
 • JCB

VISA, Master, JCB
(หากสกุลเงินการตั้งถิ่นฐานเป็นอื่นนอกเหนือจากเงินเยนของญี่ปุ่นวีซ่า, มาสเตอร์การ์ดเท่านั้นจะสามารถใช้ได้)มีค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม

 • * ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่มีการชำระเงินภายในระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนด* ต้องทำการชำระเงินก่อนสิ้นสุดกำหนดการซื้อที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ของคุณ
 • * โปรดอ่าน "นโยบายการยกเลิก" ก่อนทำการชำระเงิน
 • * สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินของตั๋วเครื่องบินที่ซื้อ โปรดเข้าไปที่หน้า “ออกใบเสร็จรับเงิน"

วิธีการชำระเงิน - เที่ยวบินระหว่างประเทศ

・การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 • VISA
 • MasterCard
 • JCB

VISA, Master, JCB
(หากสกุลเงินการตั้งถิ่นฐานเป็นอื่นนอกเหนือจากเงินเยนของญี่ปุ่นวีซ่า, มาสเตอร์การ์ดเท่านั้นจะสามารถใช้ได้)มีค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม

 • * ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่มีการชำระเงินภายในระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนด* ต้องทำการชำระเงินก่อนสิ้นสุดกำหนดการซื้อที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ของคุณ
 • * โปรดอ่าน "นโยบายการยกเลิก" ก่อนทำการชำระเงิน
 • * สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินของตั๋วเครื่องบินที่ซื้อ โปรดเข้าไปที่หน้า “ออกใบเสร็จรับเงิน"