วิธีการชำระเงิน -  เที่ยวบินในประเทศ (ภายในญี่ปุ่น)

* ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่มีการชำระเงินภายในระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนด* ต้องทำการชำระเงินก่อนสิ้นสุดกำหนดการซื้อที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ของคุณ

・การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

VISA, Master, JCB, AMEX, Diners

(หากสกุลเงินการตั้งถิ่นฐานเป็นอื่นนอกเหนือจากเงินเยนของญี่ปุ่นวีซ่า, มาสเตอร์การ์ดเท่านั้นจะสามารถใช้ได้)มีค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม