เที่ยวบินระหว่างประเทศ - การใช้งาน skyticket

1.การค้นหาตั๋วเครื่องบิน

โปรดเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ (วันออกเดินทาง สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง) จากหน้าจอการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา"

2.ผลการค้นหา

ผลการค้นหาจะแสดงขึ้นตามตัวเลือกการค้นหาของคุณ
ผลการค้นหาจะแสดงเที่ยวบินจากสายการบินต่างๆ

* สถานะที่นั่งว่างจะ "ไม่" แสดงขึ้นในผลการค้นหา

เมื่อทำการจอง ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" สำหรับเส้นทางเที่ยวบินที่คุณต้องการจอง ตามด้วยคลิก "จองตั๋ว" แล้วดำเนินการต่อไปที่หน้าจอการจอง

3.หน้าจอการจอง

กรอกข้อมูลที่จำเป็นและคลิกปุ่ม "ถัดไป" (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนข้อมูลถูกต้อง) เพื่อดำเนินการต่อไปที่หน้าการยืนยัน
คุณสามารถทำการจองแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

* ช่องที่มีข้อความ "จำเป็น" กำกับไว้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
* การจองผ่านระบบออนไลน์ของคุณจะไม่ถือว่าเป็นการจองที่ได้รับการยืนยันแล้ว
* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ตอนที่จองนั้นมีความถูกต้อง
* โปรดทราบว่าคุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเที่ยวบินของคุณหากมีข้อผิดพลาดในข้อมูล (เช่น การสะกดชื่อไม่ถูกต้อง) ที่คุณ
ให้ไว้ระหว่างการจอง

4.หน้าจอการยืนยันการจอง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้นั้นมีความถูกต้องในขณะที่คุณทำการจอง
คลิกที่ปุ่ม "ส่ง" เพื่อดำเนินการคำขอของคุณหลังจากที่คุณยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อนนั้นมีความถูกต้อง

[การจองแบบชำระเงินทันที]
เที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ำบางเที่ยวบินกำหนดให้ต้องชำระเงินทันทีแบบออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตเมื่อคุณทำการจอง
* การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะได้รับการดำเนินการเมื่อการจองออนไลน์ของคุณเสร็จสมบูรณ์
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้อง)

5.หน้าจอการจองเสร็จสมบูรณ์

อีเมลที่สร้างขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมกับรายละเอียดที่คุณให้ไว้จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้
อีเมลยืนยันการจองของคุณจะถูกส่งไปแยกต่างหากหลังจากที่คุณทำการจองผ่านระบบออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

[การจองแบบชำระเงินทันที]
เมื่อการจองและการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งอีเมลไปหาคุณที่ที่อยู่ที่คุณลงทะเบียนไว้กับเรา
→ การดึงข้อมูล E-ticket
* ระบบจะส่งอีเมลไปหาคุณแยกต่างหากในกรณีที่ไม่มีที่นั่งว่างหรือเมื่อไม่สามารถทำให้การจองเสร็จสมบูรณ์ได้

6.ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

โปรดตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดมีความถูกต้องและอ่านนโยบายการยกเลิกเมื่อคุณได้รับใบแจ้งหนี้ (อีเมลยืนยัน) หลังจากยืนยันแล้วว่ารายละเอียดของเที่ยวบินทั้งหมดมีความเหมาะสม โปรดดำเนินการชำระเงิน (การโอนเงินผ่านธนาคารหรือบัตรเครดิต) ก่อนสิ้นสุดกำหนดการซื้อ เราจะดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินของคุณเมื่อเรายืนยันแล้วว่าได้รับการชำระเงินจากคุณ

[วิธีการชำระเงิน]: วิธีการชำระเงิน

* โปรดอ่าน "นโยบายการยกเลิก" ก่อนทำการชำระเงิน

* สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินของตั๋วเครื่องบินที่ซื้อ โปรดเข้าไปที่หน้า “ออกใบเสร็จรับเงิน"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดดูที่หน้า “ออกใบเสร็จรับเงิน” ของเรา

7. การดึงข้อมูล E-ticket

หลังจากการชำระเงินของคุณได้รับการยืนยัน ระบบจะส่งอีเมลสำเนา e-ticket ไปให้คุณ
โปรดสั่งพิมพ์สำเนา e-ticket ของคุณจากลิงค์ที่ให้ไว้ในอีเมล

* เมื่อมีการร้องขอสำเนา e-ticket ของคุณ เราจะสามารถส่งไปให้คุณทางโทรสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
(โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการให้ส่ง e-ticket ของคุณผ่านทางโทรสาร)
* โปรดสั่งพิมพ์และนำสำเนา e-ticket ของคุณติดตัวมาด้วยในวันที่มีการเดินทาง