หมายเหตุตามกฎหมายว่าด้วยการค้าพิเศษ (Act on Specified Commercial Transactions)

เว็บไซต์ skyticket
บริษัทผู้ถือหุ้น Adventure, Inc.
ที่อยู่ 24F Yebisu Garden Place Tower, 4-20-3 Ebisu, Shibuya Ward, Tokyo 150-6024
โทร: 03-5224-8840

[เวลาทำการ]
ทุกวัน: 10:00 น. ถึง 18:00 น.
(รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
อีเมล: info@skyticket.com
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็น ภาษีการบริโภค
ค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ/ค่าบริการ
การสื่อสารและค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล (โปรดอ้างอิงจากสัญญาของผู้ให้บริการของคุณ)
วิธีการชำระเงิน ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
Pay-easy / ชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์
Amazon Pay
Google Pay
Apple Pay
กำหนดการชำระเงิน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
(รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในอีเมลการชำระเงิน)
การเปลี่ยนแปลง/การยกเลิก การแก้ไข (เปลี่ยนแปลง) / เงื่อนไขการยกเลิกจะรวมอยู่ในอีเมลการชำระเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ ตั๋วเครื่องบิน:
หมายเลขการจอง/ยืนยันที่จำเป็นสำหรับการเช็คอินและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องจะถูกส่งทางอีเมลภายในสอง (2) วันหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น
นโยบายการยกเลิก/การคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกเรียกเก็บตามที่ระบุไว้สำหรับตั๋วเครื่องบินแต่ละใบ ขึ้นอยู่กับวันที่ยกเลิก
โปรดเข้าไปที่หน้า "นโยบายการยกเลิก" ของเราสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือดูอีเมลที่ได้รับ ณ เวลาที่ยืนยันการจองเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
$(function() { $('.header_service_menu li').css('width', '50%'); });