เที่ยวบินในประเทศ (ภายในญี่ปุ่น) - การยกเลิก/การเปลี่ยนแปลง

การยกเลิกการจอง

สำหรับการยกเลิกการจอง โปรดเข้าไปที่ "หน้าของฉัน" หรือ "หน้าการยืนยัน"
โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล (info@skyticket.com) หากคุณประสบความยากลำบากในการยกเลิกแบบออนไลน์

 • ● การยกเลิกที่ส่งคำขอ/ที่กระทำก่อนที่จะมีการชำระเงินจะไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกใดๆ
 • การยกเลิกการจอง (หลังจากที่มีการชำระเงินแล้ว) จะต้องกระทำด้วยการติดต่อเรา (วันธรรมดาก่อน 20:00 ·วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดก่อน 18:30) ไม่ช้ากว่า 1 วันทำการก่อนถึงวันออกเดินทางที่กำหนด
 • ● หากคุณแจ้งเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินให้เราทราบช้าเกินกว่า 7 วันหลังจากที่คุณได้ยกเลิกเที่ยวบิน จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกและหักค่าธรรมเนียมนี้จากจำนวนเงินที่ต้องคืนเงิน
 • ● ค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เกิดขึ้นขณะทำการจองและชำระเงินจะไม่สามารถคืนเงินได้
 • ● โปรดแจ้งให้เราทราบภายในวันทำการถัดไปหากคุณได้ทำการยกเลิกการจองเที่ยวบินของคุณกับทางสายการบินโดยตรง
 • ●ถ้ายกเลิกจะเกิดขึ้นในวันที่วันที่ (เพียงก่อนออกเดินทาง) ที่ติดต่อของการยกเลิกสายการบินด้วยตัวคุณเองโปรดติดต่อเราในวันทำการถัดไป
 • ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ/การดำเนินการ, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการของ Skyscanner, ค่าบริการจองทางโทรศัพท์, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการของ skyticket และค่าบริการสำหรับการซื้อของผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถคืนเงินได้
 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกมีความผันผวนทั้งก่อนหรือหลังออกจากเที่ยวบิน

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก・คืนเงิน

ตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินในประเทศ (ภายในญี่ปุ่น) จะออกให้โดยอัตโนมัติตอนชำระเงิน การยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดหลังจากที่ชำระเงินแล้วจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
การคืนเงินสำหรับการยกเลิกการจองจะได้รับการดำเนินการทันทีหลังจากที่เราได้รับคำสั่งให้ยกเลิกจากลูกค้า

คืนเงิน

 • ระบบจะทำการคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่คุณกำหนดไว้หลังจากที่หักลบค่าธรรมเนียมการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการจัดการที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
 • ขั้นตอนการคืนเงินทั้งหมดหลังจากการยกเลิกจะใช้เวลาประมาณสอง (2) เดือนตามปฏิทินในการทำให้เสร็จสิ้น
 • สำหรับสถานะการคืนเงินหลังจากได้รับอีเมลแจ้งไปยังบัตรเครดิตแล้วโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อสอบถาม บริษัท บัตรเครดิตที่คุณใช้

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกของสายการบิน - เที่ยวบินในประเทศ (ภายในญี่ปุ่น)

ในกรณี ANA

● ค่าโดยสารที่มีข้อจำกัดเต็มรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกแบบคงที่จากสายการบิน + ค่าธรรมเนียมการคืนเงินของสายการบิน (430 เยน) + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน

● ค่าโดยสารเที่ยวเดียว, ค่าโดยสารสำหรับเด็ก
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกแบบคงที่จากสายการบิน + ค่าธรรมเนียมการคืนเงินของสายการบิน (430 เยน) + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน

● ตั๋วเครื่องบินที่มีในวันเดียวกันกับวันออกเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการคืนเงินของสายการบิน (430 เยน) + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ + ค่าซื้อของคูปองส่วนลดของผู้ถือหุ้น


* ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (จากสายการบิน) สำหรับการยกเลิกหลังจากเที่ยวบินออกเดินทางจะเรียกเก็บต่างกัน
※ ตั๋วส่วนลด 75, 55, 45, 28, 21, ส่วนลดพิเศษ / ส่วนลดพิเศษ 1 / ส่วนลด 3 ใบสามารถขอคืนได้หากยกเลิกหลังจากออกเดินทาง

※ VALUE 1 · 3, SUPER VALUE 21 · 28 · 45 · 55 · 75, VALUE PREMIUM 3, SUPER VALUE PREMIUM 28 จะได้รับการคืนหากยกเลิกหลังจากออกเดินทาง

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่มีผลกับการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือปัญหาเรื่องเครื่องกล
การคืนเงินจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ที่เกิดขึ้นขณะทำการจองและชำระเงิน

ในกรณี Air Do (ADO) / Star Flyer (SFJ) / Solaside Air (SNA) / ORC / IBEX

● ค่าโดยสารที่มีข้อจำกัดเต็มรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกแบบคงที่จากสายการบิน + ค่าธรรมเนียมการคืนเงินของสายการบิน (430 เยน) + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน

● ค่าโดยสารเที่ยวเดียว, ค่าโดยสารสำหรับเด็ก
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกแบบคงที่จากสายการบิน + ค่าธรรมเนียมการคืนเงินของสายการบิน (430 เยน) + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน

● ตั๋วเครื่องบินที่มีในวันเดียวกันกับวันออกเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการคืนเงินของสายการบิน (430 เยน) + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ + ค่าซื้อของคูปองส่วนลดของผู้ถือหุ้น


* ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (จากสายการบิน) สำหรับการยกเลิกหลังจากเที่ยวบินออกเดินทางจะเรียกเก็บต่างกัน
※ ราคาพิเศษ Sorashid 28, 35, 60, 75 สามารถขอคืนได้หากยกเลิกหลังจากออกเดินทาง
※ AIRDO Special 28, 45, 55, 75 ใบจะได้รับการคืนเงินหากยกเลิกหลังจากออกเดินทาง

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่มีผลกับการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือปัญหาเรื่องเครื่องกล
การคืนเงินจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ที่เกิดขึ้นขณะทำการจองและชำระเงิน

JAL (JAC, JTA)

● ค่าโดยสารที่มีข้อจำกัดเต็มรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกแบบคงที่จากสายการบิน + ค่าธรรมเนียมการคืนเงินของสายการบิน (430 เยน) + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน

● ค่าโดยสารเที่ยวเดียว, ค่าโดยสารสำหรับเด็ก
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกแบบคงที่จากสายการบิน + ค่าธรรมเนียมการคืนเงินของสายการบิน (430 เยน) + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน

● ตั๋วเครื่องบินที่มีในวันเดียวกันกับวันออกเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการคืนเงินของสายการบิน (430 เยน) + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ + ค่าซื้อของคูปองส่วนลดของผู้ถือหุ้น


* ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (จากสายการบิน) สำหรับการยกเลิกหลังจากเที่ยวบินออกเดินทางจะเรียกเก็บต่างกัน

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่มีผลกับการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือปัญหาเรื่องเครื่องกล
การคืนเงินจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ที่เกิดขึ้นขณะทำการจองและชำระเงิน

Skymark Airlines (SKY)

● ค่าโดยสารที่มีข้อจำกัดเต็มรูปแบบ
ค่ายกเลิกสนามบิน + ค่าบริการสายการบิน 500 เยน+ค่าบริหารจัดการของเรา+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน

● ตั๋วเครื่องบินที่มีในวันเดียวกันกับวันออกเดินทาง
ค่ายกเลิกสนามบิน + ค่าบริการสายการบิน 500 เยน+ค่าบริหารจัดการของเรา+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน


* ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (จากสายการบิน) สำหรับการยกเลิกหลังจากเที่ยวบินออกเดินทางจะเรียกเก็บต่างกัน

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่มีผลกับการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือปัญหาเรื่องเครื่องกล
การคืนเงินจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ที่เกิดขึ้นขณะทำการจองและชำระเงิน

Fuji Dream (FDA), Amakusa Airlines (AMX)

● ค่าโดยสารที่มีข้อจำกัดเต็มรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกแบบคงที่จากสายการบิน + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน

● ตั๋วเครื่องบินที่มีในวันเดียวกันกับวันออกเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกแบบคงที่จากสายการบิน + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน


* ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (จากสายการบิน) สำหรับการยกเลิกหลังจากเที่ยวบินออกเดินทางจะเรียกเก็บต่างกัน

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่มีผลกับการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือปัญหาเรื่องเครื่องกล
การคืนเงินจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ที่เกิดขึ้นขณะทำการจองและชำระเงิน

เคส Jetstar / Peach / Vanilla Air / AirAsia

● ตั๋วเครื่องบินทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% (เป็นไปตามกฎค่าโดยสารของสายการบิน ไม่สามารถคืนเงินได้)

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่มีผลกับการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือปัญหาเรื่องเครื่องกล
การคืนเงินจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ที่เกิดขึ้นขณะทำการจองและชำระเงิน

Spring Airlines

ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงตั๋วเครื่องบินประเภท "ฤดูใบไม้ผลิ"

15 วันหรือมากกว่าก่อนกำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน
ค่ายกเลิกสำหรับ บริษัท สายการบิน (30%)+ค่าบริหารจัดการของเรา+ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขั้นตอน 2800 เยน

* ต้องส่งคำขอยกเลิกอย่างน้อย 15 วันก่อนเวลา 18:30 น. (ภายในเวลาทำการของเรา)

สูงสุด 14 วันก่อนกำหนดการเดินทางของเที่ยวบินจนถึงหลังจากเที่ยวบินออกเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% (เป็นไปตามกฎค่าโดยสารของสายการบิน ไม่สามารถคืนเงินได้)

ประเภทตั๋วเครื่องบินในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง "Lucky Spring"

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% (เป็นไปตามกฎค่าโดยสารของสายการบิน ไม่สามารถคืนเงินได้)

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่มีผลกับการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือปัญหาเรื่องเครื่องกล
การคืนเงินจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ที่เกิดขึ้นขณะทำการจองและชำระเงิน

นโยบายการยกเลิกของสายการบิน

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะแตกต่างกันไปหากทำการยกเลิกหลังจากเที่ยวบินออกเดินทางตามกำหนด
โปรดเข้าเว็บไซต์ของสายการบินเพื่อดูนโยบายการยกเลิกและรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สำรองที่นั่งของสายการบิน

เจแปนแอร์ไลน์(JAL)
0570-025-071(7:00-20:00 เปิดตลอดทั้งปี)
All Nippon Airways(ANA)
0570-029-222(6:30-22:00 เปิดตลอดทั้งปี)
Skymark Airlines(SKY)
0570-039-283【สำหรับการจองที่ทำในวันออกเดินทาง:0570-055-283】(8:00-20:30 เปิดตลอดทั้งปี)
Air Do(ADO)
0120-057-333(6:30-22:00 เปิดตลอดทั้งปี)
Solaseed Air(SNA)
0570-037-283(6:30-22:00 เปิดตลอดทั้งปี)
StarFlyer(SFJ)
0570-073-200(7:00-21:00 เปิดตลอดทั้งปี)
Fuji Dream Airlines(FDA)
0570-550-489(7:00-20:00 เปิดตลอดทั้งปี)
พีช(PEACH)
0570-001-292(9:00-18:00 เปิดตลอดทั้งปี)
เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส(Jetstar)
0570-550-538(9:00-21:00 เปิดตลอดทั้งปี)
Vanilla Air(VanillaAir)
0570-666-603(9:00-18:00 เปิดตลอดทั้งปี)
Spring Airlines(Spring Japan)
0570-666-118(9:00-17:30 เปิดตลอดทั้งปี)
Oriental Air Bridge(ORC)
0570-064-380(8:00-18:00 เปิดตลอดทั้งปี)
Amakusa Airlines(AMX)
0969-34-1515(9:00-18:00 เปิดตลอดทั้งปี)
IBEX Airlines(IBX)
0120-686-009(6:30-22:00 เปิดตลอดทั้งปี)
แอร์เอเชียญี่ปุ่น(WAJ)
+81 50-3176-1789(9:00-17:00(GMT+9) วันจันทร์ - วันศุกร์)