1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB18,054

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,055
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL252,JL37)

  • 2020/11/0507:40
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/05 17:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL38,JL259)

  • 2020/11/0802:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/08 12:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 9h 10m

บนปฏิทิน ฮิโรชิม่า⇔สิงคโปร์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ฮิโรชิม่า จาก สิงคโปร์(SIN) THB18,054~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,055
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL266,JL35)

  • 2020/11/0519:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/06 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL38,JL259)

  • 2020/11/0802:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/08 12:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 9h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,055
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL252,JL37)

  • 2020/11/0507:40
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/05 17:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL255)

  • 2020/11/0822:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/09 (+1) 10:05
  • ฮิโรชิม่า
  • 10h 40m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,070
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL258,JL711)

  • 2020/11/0513:15
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/06 (+1) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 12h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL38,JL259)

  • 2020/11/0802:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/08 12:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 9h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,055
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL266,JL35)

  • 2020/11/0519:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/06 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL255)

  • 2020/11/0822:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/09 (+1) 10:05
  • ฮิโรชิม่า
  • 10h 40m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,055
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL252,JL37)

  • 2020/11/0507:40
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/05 17:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL712,JL267)

  • 2020/11/0808:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/08 21:05
  • ฮิโรชิม่า
  • 11h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,055
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL264,JL35)

  • 2020/11/0518:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/06 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 13h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL38,JL259)

  • 2020/11/0802:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/08 12:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 9h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,070
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL258,JL711)

  • 2020/11/0513:15
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/06 (+1) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 12h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL255)

  • 2020/11/0822:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/09 (+1) 10:05
  • ฮิโรชิม่า
  • 10h 40m