1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB43,808
 • THB28,654

กรองตามสายการบิน

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,762
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6268,AC2,AC7656)

  • 2021/02/0115:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/01 20:02
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 18h 32m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC707,AC1,AC6265)

  • 2021/02/1410:25
  • ลากวาเดีย
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 20h 30m

บนปฏิทิน ฮิโรชิม่า⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ฮิโรชิม่า จาก นิวยอร์ก(LGA) THB28,648~

ฮิโรชิม่า จาก นิวยอร์ก(JFK) THB28,713~

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,762
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6268,AC2,AC724)

  • 2021/02/0115:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/01 20:56
  • ลากวาเดีย
  • 19h 26m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC707,AC1,AC6265)

  • 2021/02/1410:25
  • ลากวาเดีย
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 20h 30m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,762
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6268,AC2,AC728)

  • 2021/02/0115:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/01 22:29
  • ลากวาเดีย
  • 20h 59m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC707,AC1,AC6265)

  • 2021/02/1410:25
  • ลากวาเดีย
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 20h 30m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,762
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6268,AC2,AC7660)

  • 2021/02/0115:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/01 22:37
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 21h 7m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC707,AC1,AC6265)

  • 2021/02/1410:25
  • ลากวาเดีย
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 20h 30m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,762
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6268,AC2,AC700)

  • 2021/02/0115:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/02 (+1) 07:56
  • ลากวาเดีย
  • 30h 26m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC707,AC1,AC6265)

  • 2021/02/1410:25
  • ลากวาเดีย
  • 2021/02/15 (+1) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 20h 30m

บนปฏิทิน ฮิโรชิม่า⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ฮิโรชิม่า จาก นิวยอร์ก(EWR) THB31,680~

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,654
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6268,AC2,AC7656)

  • 2021/02/0115:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/01 20:02
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 18h 32m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7645,AC5,AC6265)

  • 2021/02/1421:05
  • ลากวาเดีย
  • 2021/02/16 (+2) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 33h 50m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,654
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6268,AC2,AC724)

  • 2021/02/0115:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/01 20:56
  • ลากวาเดีย
  • 19h 26m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7645,AC5,AC6265)

  • 2021/02/1421:05
  • ลากวาเดีย
  • 2021/02/16 (+2) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 33h 50m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,654
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6268,AC2,AC728)

  • 2021/02/0115:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/01 22:29
  • ลากวาเดีย
  • 20h 59m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7645,AC5,AC6265)

  • 2021/02/1421:05
  • ลากวาเดีย
  • 2021/02/16 (+2) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 33h 50m