1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

ฮิโรชิม่า(HIJ) ลอสแอนเจลิส(LAX)
ลอสแอนเจลิส(LAX) ฮิโรชิม่า(HIJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB38,421
 • THB25,698

กรองตามสายการบิน

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,421
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL264,AA26)

  • 2021/02/0917:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/09 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 40m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL253)

  • 2021/02/1600:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/02/17 (+1) 08:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 14h 30m

บนปฏิทิน ฮิโรชิม่า⇔ลอสแอนเจลิส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ฮิโรชิม่า จาก ลอสแอนเจลิส(LAX) THB25,698~

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,699
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX6335,CX521,CX880)

  • 2021/02/0909:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/09 21:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 28h 55m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX883,CX526,CX6362)

  • 2021/02/1622:25
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/02/18 (+2) 19:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 27h 45m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,421
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL254,AA170)

  • 2021/02/0909:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/09 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 35m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL253)

  • 2021/02/1600:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/02/17 (+1) 08:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 14h 30m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,421
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL262,AA26)

  • 2021/02/0916:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/09 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL253)

  • 2021/02/1600:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/02/17 (+1) 08:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 14h 30m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,421
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL264,AA26)

  • 2021/02/0917:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/09 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 40m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,AA8455)

  • 2021/02/1610:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/02/17 (+1) 19:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 15h 50m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,421
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL264,AA26)

  • 2021/02/0917:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/09 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 40m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,JL265)

  • 2021/02/1610:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/02/17 (+1) 19:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 15h 50m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,421
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL264,AA26)

  • 2021/02/0917:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/09 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 40m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL255)

  • 2021/02/1600:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/02/17 (+1) 10:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 16h 15m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,421
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL254,AA170)

  • 2021/02/0909:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2021/02/09 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 13h 35m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,AA8455)

  • 2021/02/1610:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/02/17 (+1) 19:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 15h 50m