1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB27,346

กรองตามสายการบิน

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,347
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5110,HA864)

  • 2020/11/0216:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/02 08:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,NH685)

  • 2020/12/1712:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/18 (+1) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 13h 10m

บนปฏิทิน ฮิโรชิม่า⇔โฮโนลูลู ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ฮิโรชิม่า จาก โฮโนลูลู(HNL) THB27,340~

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,347
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL262,HA864)

  • 2020/11/0216:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/02 08:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,NH685)

  • 2020/12/1712:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/18 (+1) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 13h 10m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,347
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5112,HA458)

  • 2020/11/0218:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/02 09:30
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,NH685)

  • 2020/12/1712:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/18 (+1) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 13h 10m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,347
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL264,HA458)

  • 2020/11/0218:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/02 09:30
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,NH685)

  • 2020/12/1712:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/18 (+1) 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 13h 10m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,347
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5110,HA864)

  • 2020/11/0216:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/02 08:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL267)

  • 2020/12/1712:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/18 (+1) 21:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 13h 25m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,347
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL262,HA864)

  • 2020/11/0216:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/02 08:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,HA5115)

  • 2020/12/1712:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/18 (+1) 21:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 13h 25m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,347
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL262,HA864)

  • 2020/11/0216:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/02 08:15
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL267)

  • 2020/12/1712:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/18 (+1) 21:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 13h 25m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,347
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5112,HA458)

  • 2020/11/0218:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/02 09:30
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA863,JL267)

  • 2020/12/1712:45
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/12/18 (+1) 21:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 13h 25m