1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB110,024

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB110,026
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH676,NH963)

  • 2020/11/1110:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/11 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH964,NH681)

  • 2020/12/0808:25
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2020/12/08 16:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 7h 0m

บนปฏิทิน ฮิโรชิม่า⇔ปักกิ่ง ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ฮิโรชิม่า จาก ปักกิ่ง(PEK) THB7,813~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB110,040
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH676,NH955)

  • 2020/11/1110:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/11 21:40
  • กรุงปักกิ่ง
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH964,NH681)

  • 2020/12/0808:25
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2020/12/08 16:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 7h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB110,026
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH674,NH963)

  • 2020/11/1109:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/11 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 12h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH964,NH681)

  • 2020/12/0808:25
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2020/12/08 16:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 7h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB110,026
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH676,NH963)

  • 2020/11/1110:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/11 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH956,NH683)

  • 2020/12/0810:15
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2020/12/08 19:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 8h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB110,040
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH674,NH955)

  • 2020/11/1109:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/11 21:40
  • กรุงปักกิ่ง
  • 13h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH964,NH681)

  • 2020/12/0808:25
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2020/12/08 16:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 7h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB110,040
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH676,NH955)

  • 2020/11/1110:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/11 21:40
  • กรุงปักกิ่ง
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH956,NH683)

  • 2020/12/0810:15
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2020/12/08 19:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 8h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB110,026
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH674,NH963)

  • 2020/11/1109:10
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/11 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 12h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH956,NH683)

  • 2020/12/0810:15
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2020/12/08 19:30
  • ฮิโรชิม่า
  • 8h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB110,026
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH676,NH963)

  • 2020/11/1110:25
  • ฮิโรชิม่า
  • 2020/11/11 20:35
  • กรุงปักกิ่ง
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH956,NH685)

  • 2020/12/0810:15
  • กรุงปักกิ่ง
  • 2020/12/08 20:55
  • ฮิโรชิม่า
  • 9h 40m