1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB21,463
 • THB90,926

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,463
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL588,JL97)

  • 2020/11/1319:40
  • ฮาโกดาเตะ
  • 2020/11/14 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL98,JL585)

  • 2020/11/1615:35
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/17 (+1) 09:05
  • ฮาโกดาเตะ
  • 16h 30m

บนปฏิทิน ฮาโกดาเตะ⇔ไทเป ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ฮาโกดาเตะ จาก ไทเป(TPE) THB17,583~

ฮาโกดาเตะ จาก ไทเป(TSA) THB18,610~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,463
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL586,JL97)

  • 2020/11/1314:45
  • ฮาโกดาเตะ
  • 2020/11/14 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 21h 55m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL98,JL585)

  • 2020/11/1615:35
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/17 (+1) 09:05
  • ฮาโกดาเตะ
  • 16h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,463
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL588,JL97)

  • 2020/11/1319:40
  • ฮาโกดาเตะ
  • 2020/11/14 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL98,JL587)

  • 2020/11/1615:35
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/17 (+1) 14:05
  • ฮาโกดาเตะ
  • 21h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,463
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL584,JL97)

  • 2020/11/1310:00
  • ฮาโกดาเตะ
  • 2020/11/14 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 26h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL98,JL585)

  • 2020/11/1615:35
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/17 (+1) 09:05
  • ฮาโกดาเตะ
  • 16h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,463
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL586,JL97)

  • 2020/11/1314:45
  • ฮาโกดาเตะ
  • 2020/11/14 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 21h 55m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL98,JL587)

  • 2020/11/1615:35
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/17 (+1) 14:05
  • ฮาโกดาเตะ
  • 21h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,463
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL584,JL97)

  • 2020/11/1310:00
  • ฮาโกดาเตะ
  • 2020/11/14 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 26h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL98,JL587)

  • 2020/11/1615:35
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/17 (+1) 14:05
  • ฮาโกดาเตะ
  • 21h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB90,927
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2752,JL528,JL97)

  • 2020/11/1317:40
  • ฮาโกดาเตะ
  • 2020/11/14 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 19h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL98,JL585)

  • 2020/11/1615:35
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/17 (+1) 09:05
  • ฮาโกดาเตะ
  • 16h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB90,927
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2752,JL530,JL97)

  • 2020/11/1317:40
  • ฮาโกดาเตะ
  • 2020/11/14 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 19h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL98,JL585)

  • 2020/11/1615:35
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/11/17 (+1) 09:05
  • ฮาโกดาเตะ
  • 16h 30m