1. หน้าหลัก
  2. เอเชีย
  3. จีน
  4. ฝูโจว

ภาพรวมของ ฝูโจว

ฝูโจว
ประชากร-
รหัสเมืองFOC
สายการบินยอดนิยม
  • แอร์ไชน่า
  • ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
  • เซี่ยเหมินแอร์ไลน์
เวลาเที่ยวบินประมาณ 3~6 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากฝูโจว

สามารถเข้าถึงสูงสุด ฝูโจว ในเวลาประมาณ 3~6 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ ฝูโจว ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง ฝูโจว อย่างมีความหมาย