1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB23,684
 • THB8,617
 • THB14,268

กรองตามสายการบิน

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,618
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1854,PR509)

  • 2021/01/1414:10
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/01/14 23:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR510,PR1845)

  • 2021/01/1800:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/18 07:35
  • มัคตัน เซบู
  • 7h 5m

บนปฏิทิน ซีบู⇔สิงคโปร์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มัคตัน เซบู จาก สิงคโปร์(SIN) THB8,542~

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,618
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1854,PR509)

  • 2021/01/1414:10
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/01/14 23:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR508,PR2867)

  • 2021/01/1814:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/18 22:30
  • มัคตัน เซบู
  • 8h 0m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,618
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1850,PR509)

  • 2021/01/1412:40
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/01/14 23:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR510,PR1845)

  • 2021/01/1800:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/18 07:35
  • มัคตัน เซบู
  • 7h 5m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,618
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1850,PR509)

  • 2021/01/1412:40
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/01/14 23:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR508,PR2867)

  • 2021/01/1814:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/18 22:30
  • มัคตัน เซบู
  • 8h 0m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,618
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1854,PR509)

  • 2021/01/1414:10
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/01/14 23:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR508,PR1869)

  • 2021/01/1814:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/19 (+1) 00:05
  • มัคตัน เซบู
  • 9h 35m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,618
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1850,PR509)

  • 2021/01/1412:40
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/01/14 23:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR508,PR1869)

  • 2021/01/1814:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/19 (+1) 00:05
  • มัคตัน เซบู
  • 9h 35m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB9,949
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1846,PR501)

  • 2021/01/1408:30
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/01/14 18:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 10h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR510,PR1845)

  • 2021/01/1800:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/18 07:35
  • มัคตัน เซบู
  • 7h 5m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB9,949
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:8.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1854,PR509)

  • 2021/01/1414:10
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/01/14 23:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 9h 0m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR502,PR1863)

  • 2021/01/1810:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/18 19:10
  • มัคตัน เซบู
  • 8h 40m