1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB6,033
 • THB11,983
 • THB13,545

กรองตามสายการบิน

LJจินแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,636
 • เส้นทาง 1

  จินแอร์ LJ26)

  • 2020/09/1802:10
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/18 07:50
  • อินชอน
  • 4h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  จินแอร์ LJ25)

  • 2020/09/2020:25
  • อินชอน
  • 2020/09/21 (+1) 00:05
  • มัคตัน เซบู
  • 4h 40m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ซีบู⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มัคตัน เซบู จาก โซล(ICN) THB6,033~

มัคตัน เซบู จาก โซล(GMP) THB16,470~

LJจินแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,636
 • เส้นทาง 1

  จินแอร์ LJ26)

  • 2020/09/1802:10
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/18 07:50
  • อินชอน
  • 4h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  จินแอร์ LJ21)

  • 2020/09/2007:30
  • อินชอน
  • 2020/09/20 11:20
  • มัคตัน เซบู
  • 4h 50m
  • ไม่หยุด

7Cเชจูแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,034
 • เส้นทาง 1

  เชจูแอร์ 7C2406)

  • 2020/09/1801:30
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/18 06:55
  • อินชอน
  • 4h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เชจูแอร์ 7C2405)

  • 2020/09/2020:50
  • อินชอน
  • 2020/09/21 (+1) 00:20
  • มัคตัน เซบู
  • 4h 30m
  • ไม่หยุด

LJจินแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,562
 • เส้นทาง 1

  จินแอร์ LJ22)

  • 2020/09/1812:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/18 18:05
  • อินชอน
  • 4h 45m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  จินแอร์ LJ25)

  • 2020/09/2020:25
  • อินชอน
  • 2020/09/21 (+1) 00:05
  • มัคตัน เซบู
  • 4h 40m
  • ไม่หยุด

LJจินแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,562
 • เส้นทาง 1

  จินแอร์ LJ22)

  • 2020/09/1812:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/18 18:05
  • อินชอน
  • 4h 45m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  จินแอร์ LJ21)

  • 2020/09/2007:30
  • อินชอน
  • 2020/09/20 11:20
  • มัคตัน เซบู
  • 4h 50m
  • ไม่หยุด

HRHahn Air

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB10,733
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  H1 H19866)

  • 2020/09/1801:30
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/18 06:55
  • อินชอน
  • 4h 25m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  H1 H19865)

  • 2020/09/2020:50
  • อินชอน
  • 2020/09/21 (+1) 00:20
  • มัคตัน เซบู
  • 4h 30m
  • ไม่หยุด

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,448
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ710)

  • 2020/09/1802:00
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/18 07:20
  • อินชอน
  • 4h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ709)

  • 2020/09/2021:20
  • อินชอน
  • 2020/09/21 (+1) 01:00
  • มัคตัน เซบู
  • 4h 40m
  • ไม่หยุด

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,983
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX922,CX416)

  • 2020/09/1812:15
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/18 21:15
  • อินชอน
  • 8h 0m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX421,CX925)

  • 2020/09/2009:10
  • อินชอน
  • 2020/09/20 19:10
  • มัคตัน เซบู
  • 11h 0m