1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB19,526
 • THB19,430

กรองตามสายการบิน

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,032
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ710,OZ174)

  • 2020/11/2002:00
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/20 11:40
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ173,OZ709)

  • 2020/11/2513:00
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 2020/11/26 (+1) 01:00
  • มัคตัน เซบู
  • 13h 0m

บนปฏิทิน ซีบู⇔ซัปโปโร ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มัคตัน เซบู จาก ซัปโปโร(CTS) THB17,163~

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,431
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX926,CX566,CX6356)

  • 2020/11/2020:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/21 (+1) 11:10
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 14h 5m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX581,KA5921)

  • 2020/11/2516:00
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 2020/11/26 (+1) 11:10
  • มัคตัน เซบู
  • 20h 10m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,431
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX926,CX566,CX6356)

  • 2020/11/2020:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/21 (+1) 11:10
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 14h 5m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX581,CX921)

  • 2020/11/2516:00
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 2020/11/26 (+1) 11:10
  • มัคตัน เซบู
  • 20h 10m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,671
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX926,CX580)

  • 2020/11/2020:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/21 (+1) 14:50
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 17h 45m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX581,KA5921)

  • 2020/11/2516:00
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 2020/11/26 (+1) 11:10
  • มัคตัน เซบู
  • 20h 10m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,671
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX926,CX580)

  • 2020/11/2020:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/21 (+1) 14:50
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 17h 45m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX581,CX921)

  • 2020/11/2516:00
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 2020/11/26 (+1) 11:10
  • มัคตัน เซบู
  • 20h 10m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,671
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA5926,CX580)

  • 2020/11/2020:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/21 (+1) 14:50
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 17h 45m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX581,KA5921)

  • 2020/11/2516:00
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 2020/11/26 (+1) 11:10
  • มัคตัน เซบู
  • 20h 10m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,671
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA5926,CX580)

  • 2020/11/2020:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/21 (+1) 14:50
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 17h 45m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX581,CX921)

  • 2020/11/2516:00
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 2020/11/26 (+1) 11:10
  • มัคตัน เซบู
  • 20h 10m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,660
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX926,CX566,CX6356)

  • 2020/11/2020:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/21 (+1) 11:10
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 14h 5m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX6331,CX549,CX921)

  • 2020/11/2512:00
  • ซัปโปโร (ชิโตเสะ)
  • 2020/11/26 (+1) 11:10
  • มัคตัน เซบู
  • 24h 10m