1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

ซีบู(CEB) ปูเวร์โตปรินเซซา(PPS)
ปูเวร์โตปรินเซซา(PPS) ซีบู(CEB)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB5,165
 • THB7,942

กรองตามสายการบิน

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,167
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2347)

  • 2020/09/0109:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/01 10:30
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2348)

  • 2020/09/0511:10
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 2020/09/05 12:20
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ซีบู⇔ปูเวร์โตปรินเซซา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มัคตัน เซบู จาก ปูเวร์โตปรินเซซา(PPS) THB5,165~

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,167
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2347)

  • 2020/09/0109:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/01 10:30
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2354)

  • 2020/09/0514:50
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 2020/09/05 16:00
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,167
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2353)

  • 2020/09/0113:00
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/01 14:10
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2348)

  • 2020/09/0511:10
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 2020/09/05 12:20
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,167
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2353)

  • 2020/09/0113:00
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/01 14:10
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2354)

  • 2020/09/0514:50
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 2020/09/05 16:00
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,943
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR836,PR2340)

  • 2020/09/0107:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/01 11:50
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 3h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2348)

  • 2020/09/0511:10
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 2020/09/05 12:20
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,943
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR836,PR2340)

  • 2020/09/0107:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/01 11:50
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 3h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2354)

  • 2020/09/0514:50
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 2020/09/05 16:00
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,954
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2347)

  • 2020/09/0109:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/01 10:30
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2788,PR1869)

  • 2020/09/0520:05
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 2020/09/06 (+1) 00:25
  • มัคตัน เซบู
  • 4h 20m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,954
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2353)

  • 2020/09/0113:00
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/09/01 14:10
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 1h 10m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2788,PR1869)

  • 2020/09/0520:05
  • ปูเอร์โตปรินเซซา
  • 2020/09/06 (+1) 00:25
  • มัคตัน เซบู
  • 4h 20m