1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB17,852
 • THB12,433
 • THB13,398

กรองตามสายการบิน

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,434
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA5922,CX502)

  • 2020/11/0712:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/07 21:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX503,CX925)

  • 2020/11/2110:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2020/11/21 18:55
  • มัคตัน เซบู
  • 9h 55m

บนปฏิทิน ซีบู⇔โอซาก้า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มัคตัน เซบู จาก โอซาก้า(KIX) THB10,656~

มัคตัน เซบู จาก โอซาก้า(ITM) THB33,219~

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,434
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA5922,CX502)

  • 2020/11/0712:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/07 21:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX503,KA5925)

  • 2020/11/2110:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2020/11/21 18:55
  • มัคตัน เซบู
  • 9h 55m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,434
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX922,CX502)

  • 2020/11/0712:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/07 21:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX503,KA5925)

  • 2020/11/2110:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2020/11/21 18:55
  • มัคตัน เซบู
  • 9h 55m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,434
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX922,CX502)

  • 2020/11/0712:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/07 21:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX503,CX925)

  • 2020/11/2110:00
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2020/11/21 18:55
  • มัคตัน เซบู
  • 9h 55m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,434
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX922,CX502)

  • 2020/11/0712:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/07 21:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX597,KA5925)

  • 2020/11/2109:25
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2020/11/21 18:55
  • มัคตัน เซบู
  • 10h 30m

บนปฏิทิน ซีบู⇔โอซาก้า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มัคตัน เซบู จาก โอซาก้า(UKB) THB33,448~

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,434
 • เส้นทาง 1

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX922,CX502)

  • 2020/11/0712:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/07 21:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX597,CX925)

  • 2020/11/2109:25
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2020/11/21 18:55
  • มัคตัน เซบู
  • 10h 30m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,434
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA5922,CX502)

  • 2020/11/0712:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/07 21:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX597,CX925)

  • 2020/11/2109:25
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2020/11/21 18:55
  • มัคตัน เซบู
  • 10h 30m

CXคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,434
 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงดรากอนแอร์ไลน์ KA5922,CX502)

  • 2020/11/0712:20
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/07 21:10
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 7h 50m
 • เส้นทาง 2

  คาเธ่ย์แปซิฟิค CX597,KA5925)

  • 2020/11/2109:25
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2020/11/21 18:55
  • มัคตัน เซบู
  • 10h 30m