1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB5,805
 • THB7,987

กรองตามสายการบิน

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,805
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:3.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1836)

  • 2020/08/1003:35
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/08/10 04:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2863)

  • 2020/08/2419:25
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/08/24 20:45
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ซีบู⇔มะนิลา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มัคตัน เซบู จาก มะนิลา(MNL) THB5,805~

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,805
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1862)

  • 2020/08/1020:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/08/10 21:25
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2863)

  • 2020/08/2419:25
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/08/24 20:45
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,805
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2864)

  • 2020/08/1021:25
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/08/10 22:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2863)

  • 2020/08/2419:25
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/08/24 20:45
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,805
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2868)

  • 2020/08/1023:40
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/08/11 (+1) 01:00
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2863)

  • 2020/08/2419:25
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/08/24 20:45
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,805
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1836)

  • 2020/08/1003:35
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/08/10 04:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1841)

  • 2020/08/2403:50
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/08/24 05:15
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,805
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1836)

  • 2020/08/1003:35
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/08/10 04:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR2835)

  • 2020/08/2404:50
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/08/24 06:15
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,805
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1836)

  • 2020/08/1003:35
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/08/10 04:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1845)

  • 2020/08/2406:00
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/08/24 07:25
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,805
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1836)

  • 2020/08/1003:35
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/08/10 04:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1861)

  • 2020/08/2418:00
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/08/24 19:25
  • มัคตัน เซบู
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด