1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB11,043

กรองตามสายการบิน

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,529
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5024,MU5087)

  • 2020/12/2604:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/12/26 17:15
  • ฟูกุโอกะ
  • 11h 20m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5088,MU5023)

  • 2021/01/0318:15
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/01/04 (+1) 03:55
  • มัคตัน เซบู
  • 10h 40m

บนปฏิทิน ซีบู⇔ฟูกุโอกะ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มัคตัน เซบู จาก ฟูกุโอกะ(FUK) THB11,043~

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,507
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5024,MU5087)

  • 2020/12/2604:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/12/26 17:15
  • ฟูกุโอกะ
  • 11h 20m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU536,MU9887,MU5023)

  • 2021/01/0314:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/01/04 (+1) 03:55
  • มัคตัน เซบู
  • 14h 25m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,970
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5024,MU5087)

  • 2020/12/2604:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/12/26 17:15
  • ฟูกุโอกะ
  • 11h 20m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU536,MU5590,MU5023)

  • 2021/01/0314:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/01/04 (+1) 03:55
  • มัคตัน เซบู
  • 14h 25m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,066
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5024,MU531)

  • 2020/12/2604:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/12/26 20:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 14h 55m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5088,MU5023)

  • 2021/01/0318:15
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/01/04 (+1) 03:55
  • มัคตัน เซบู
  • 10h 40m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,529
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5024,MU5087)

  • 2020/12/2604:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/12/26 17:15
  • ฟูกุโอกะ
  • 11h 20m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU518,MU5023)

  • 2021/01/0314:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/01/04 (+1) 03:55
  • มัคตัน เซบู
  • 14h 25m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,044
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5024,MU531)

  • 2020/12/2604:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/12/26 20:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 14h 55m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU536,MU9887,MU5023)

  • 2021/01/0314:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/01/04 (+1) 03:55
  • มัคตัน เซบู
  • 14h 25m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,507
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5024,MU531)

  • 2020/12/2604:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/12/26 20:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 14h 55m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU536,MU5590,MU5023)

  • 2021/01/0314:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/01/04 (+1) 03:55
  • มัคตัน เซบู
  • 14h 25m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,066
 • เส้นทาง 1

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5024,MU531)

  • 2020/12/2604:55
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/12/26 20:50
  • ฟูกุโอกะ
  • 14h 55m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU518,MU5023)

  • 2021/01/0314:30
  • ฟูกุโอกะ
  • 2021/01/04 (+1) 03:55
  • มัคตัน เซบู
  • 14h 25m