1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB13,692
 • THB15,931
 • THB17,522

กรองตามสายการบิน

โคเรียนแอร์ 飛行機 最安値โคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,693
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE715)

  • 2022/03/2709:20
  • ปูซาน
  • 2022/03/27 11:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE716)

  • 2022/03/3012:45
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/03/30 14:55
  • ปูซาน
  • 2h 10m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน ปูซาน⇔โตเกียว ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ปูซาน จาก โตเกียว(NRT) THB13,692~

ปูซาน จาก โตเกียว(HND) THB15,508~

โคเรียนแอร์ 飛行機 最安値โคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,693
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE713)

  • 2022/03/2716:00
  • ปูซาน
  • 2022/03/27 18:15
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE716)

  • 2022/03/3012:45
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/03/30 14:55
  • ปูซาน
  • 2h 10m
  • ไม่หยุด

โคเรียนแอร์ 飛行機 最安値โคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,693
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE715)

  • 2022/03/2709:20
  • ปูซาน
  • 2022/03/27 11:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE714)

  • 2022/03/3019:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/03/30 21:35
  • ปูซาน
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

โคเรียนแอร์ 飛行機 最安値โคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,693
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE713)

  • 2022/03/2716:00
  • ปูซาน
  • 2022/03/27 18:15
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE714)

  • 2022/03/3019:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/03/30 21:35
  • ปูซาน
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,227
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5230)

  • 2022/03/2709:20
  • ปูซาน
  • 2022/03/27 11:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5231)

  • 2022/03/3012:45
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/03/30 14:55
  • ปูซาน
  • 2h 10m
  • ไม่หยุด

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,227
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5160)

  • 2022/03/2716:00
  • ปูซาน
  • 2022/03/27 18:15
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5231)

  • 2022/03/3012:45
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/03/30 14:55
  • ปูซาน
  • 2h 10m
  • ไม่หยุด

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,227
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5230)

  • 2022/03/2709:20
  • ปูซาน
  • 2022/03/27 11:35
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5161)

  • 2022/03/3019:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/03/30 21:35
  • ปูซาน
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

เจแปนแอร์ไลน์ 飛行機 最安値เจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,227
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5160)

  • 2022/03/2716:00
  • ปูซาน
  • 2022/03/27 18:15
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5161)

  • 2022/03/3019:20
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2022/03/30 21:35
  • ปูซาน
  • 2h 15m
  • ไม่หยุด