1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB5,420
 • THB6,989

กรองตามสายการบิน

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,422
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY6400)

  • 2022/10/2006:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/20 08:05
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY6401)

  • 2022/10/2209:40
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 2022/10/22 11:40
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2h 0m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน บาร์เซโลนา⇔เวนิส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

บาร์เซโลนา เอล แปรต จาก เวนิส(VCE) THB5,420~

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,422
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY6404)

  • 2022/10/2013:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/20 15:40
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY6401)

  • 2022/10/2209:40
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 2022/10/22 11:40
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2h 0m
  • ไม่หยุด

ไอบีเรียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,713
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5678)

  • 2022/10/2006:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/20 08:05
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5679)

  • 2022/10/2209:40
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 2022/10/22 11:40
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2h 0m
  • ไม่หยุด

ไอบีเรียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,713
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5682)

  • 2022/10/2013:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/20 15:40
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5679)

  • 2022/10/2209:40
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 2022/10/22 11:40
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2h 0m
  • ไม่หยุด

ไอบีเรียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,818
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5680)

  • 2022/10/2019:20
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/20 21:10
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5679)

  • 2022/10/2209:40
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 2022/10/22 11:40
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2h 0m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,818
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY6402)

  • 2022/10/2019:20
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/20 21:10
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY6401)

  • 2022/10/2209:40
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 2022/10/22 11:40
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2h 0m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,924
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY6400)

  • 2022/10/2006:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/20 08:05
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY6403)

  • 2022/10/2222:00
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 2022/10/22 23:59
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 59m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB5,924
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY6404)

  • 2022/10/2013:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/20 15:40
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 1h 50m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY6403)

  • 2022/10/2222:00
  • เทศบาลเมืองเวนิส
  • 2022/10/22 23:59
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 59m
  • ไม่หยุด