1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB22,530

กรองตามสายการบิน

Italia Trasporto Aereo 飛行機 最安値Italia Trasporto Aereo

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,532
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  Italia Trasporto Aereo AZ77,AZ792)

  • 2023/05/1011:40
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/05/11 (+1) 10:35
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 15h 55m
 • เส้นทาง 2

  Italia Trasporto Aereo AZ793,AZ74)

  • 2023/05/1913:35
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2023/05/20 (+1) 10:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 28h 15m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,496
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1249,AF274)

  • 2023/05/1020:25
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/05/11 (+1) 18:30
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 15h 5m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF279,AF1448)

  • 2023/05/1914:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2023/05/19 22:55
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 15h 35m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,496
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1449,AF162)

  • 2023/05/1006:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/05/11 (+1) 05:55
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 16h 40m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF279,AF1448)

  • 2023/05/1914:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2023/05/19 22:55
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 15h 35m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,496
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1549,AF274)

  • 2023/05/1018:05
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/05/11 (+1) 18:30
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 17h 25m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF279,AF1448)

  • 2023/05/1914:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2023/05/19 22:55
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 15h 35m

Italia Trasporto Aereo 飛行機 最安値Italia Trasporto Aereo

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,532
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  Italia Trasporto Aereo AZ77,AZ792)

  • 2023/05/1011:40
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/05/11 (+1) 10:35
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 15h 55m
 • เส้นทาง 2

  Italia Trasporto Aereo AZ793,AZ76)

  • 2023/05/1913:35
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2023/05/20 (+1) 15:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 33h 15m

สายการบินเอทิฮัด 飛行機 最安値สายการบินเอทิฮัด

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,234
 • เส้นทาง 1

  สายการบินเอทิฮัด EY50,EY878)

  • 2023/05/1010:45
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/05/11 (+1) 12:55
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 19h 10m
 • เส้นทาง 2

  สายการบินเอทิฮัด EY871,EY49)

  • 2023/05/1917:45
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2023/05/20 (+1) 07:40
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 20h 55m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,496
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1649,AF274)

  • 2023/05/1015:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/05/11 (+1) 18:30
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 20h 15m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF279,AF1448)

  • 2023/05/1914:20
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2023/05/19 22:55
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 15h 35m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,057
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1249,AF274)

  • 2023/05/1020:25
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/05/11 (+1) 18:30
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 15h 5m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF163,AF1248)

  • 2023/05/1909:10
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 2023/05/19 19:35
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 17h 25m