1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB27,960
 • THB31,953

กรองตามสายการบิน

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,961
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1449,AF292)

  • 2023/03/3106:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/04/01 (+1) 08:35
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 19h 20m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF291,AF1448)

  • 2023/05/1510:20
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2023/05/15 22:55
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 19h 35m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,592
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1449,AF292)

  • 2023/03/3106:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/04/01 (+1) 08:35
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 19h 20m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF8191,AF279,AF1448)

  • 2023/05/1510:30
  • โอซาก้า (อิตามิ)
  • 2023/05/15 22:55
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 19h 25m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,978
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1149,AF292)

  • 2023/03/3109:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/04/01 (+1) 08:35
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 15h 45m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF291,AF1448)

  • 2023/05/1510:20
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2023/05/15 22:55
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 19h 35m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,978
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1449,AF292)

  • 2023/03/3106:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/04/01 (+1) 08:35
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 19h 20m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF291,AF1248)

  • 2023/05/1510:20
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2023/05/15 19:35
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 16h 15m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,000
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1449,AF292)

  • 2023/03/3106:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/04/01 (+1) 08:35
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 19h 20m
 • เส้นทาง 2

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL868,KL1681)

  • 2023/05/1510:25
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2023/05/15 22:45
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 19h 20m

บนปฏิทิน บาร์เซโลนา⇔โอซาก้า ตรวจสอบราคาต่ำสุด

บาร์เซโลนา เอล แปรต จาก โอซาก้า(UKB) THB34,062~

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,556
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1149,AF292)

  • 2023/03/3109:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/04/01 (+1) 08:35
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 15h 45m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF8191,AF279,AF1448)

  • 2023/05/1510:30
  • โอซาก้า (อิตามิ)
  • 2023/05/15 22:55
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 19h 25m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,746
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1449,AF292)

  • 2023/03/3106:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/04/01 (+1) 08:35
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 19h 20m
 • เส้นทาง 2

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL868,KL1675)

  • 2023/05/1510:25
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2023/05/15 18:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 15h 25m

แอร์ฟรานซ์ 飛行機 最安値แอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB33,942
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF1149,AF292)

  • 2023/03/3109:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2023/04/01 (+1) 08:35
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 15h 45m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF291,AF1248)

  • 2023/05/1510:20
  • โอซาก้า (คันไซ)
  • 2023/05/15 19:35
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 16h 15m