1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB6,716
 • THB5,902

กรองตามสายการบิน

ไอบีเรียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,123
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5442)

  • 2022/09/2907:10
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/09/29 08:10
  • อีบีซา
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5461)

  • 2022/10/0422:25
  • อีบีซา
  • 2022/10/04 23:25
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน บาร์เซโลนา⇔อีบีซา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

บาร์เซโลนา เอล แปรต จาก อีบีซา(IBZ) THB5,902~

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,123
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY3500)

  • 2022/09/2907:10
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/09/29 08:10
  • อีบีซา
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY3519)

  • 2022/10/0422:25
  • อีบีซา
  • 2022/10/04 23:25
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

ไอบีเรียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,674
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5442)

  • 2022/09/2907:10
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/09/29 08:10
  • อีบีซา
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5465)

  • 2022/10/0419:50
  • อีบีซา
  • 2022/10/04 20:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,674
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:2.
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY3500)

  • 2022/09/2907:10
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/09/29 08:10
  • อีบีซา
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY3523)

  • 2022/10/0419:50
  • อีบีซา
  • 2022/10/04 20:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

ไอบีเรียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,718
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5442)

  • 2022/09/2907:10
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/09/29 08:10
  • อีบีซา
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB3809,IB3012)

  • 2022/10/0409:20
  • อีบีซา
  • 2022/10/04 12:50
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 3h 30m

ไอบีเรียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,779
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5448)

  • 2022/09/2909:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/09/29 10:15
  • อีบีซา
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5461)

  • 2022/10/0422:25
  • อีบีซา
  • 2022/10/04 23:25
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

ไอบีเรียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,779
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5458)

  • 2022/09/2917:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/09/29 18:15
  • อีบีซา
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5461)

  • 2022/10/0422:25
  • อีบีซา
  • 2022/10/04 23:25
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

ไอบีเรียแอร์ไลน์ 飛行機 最安値ไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,779
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5464)

  • 2022/09/2918:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/09/29 19:15
  • อีบีซา
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB5461)

  • 2022/10/0422:25
  • อีบีซา
  • 2022/10/04 23:25
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 0m
  • ไม่หยุด